Achtergrond
Kies je voor beter onderwijs, studentenwelzijn, duurzaamheid of gratis maandverband?
Tot en met vrijdag kun je stemmen voor de universiteitsraad. De fractievoorzitters van de studentenpartijen lichten hun verkiezingsprogramma’s toe. ‘De werkdruk is zo hoog: ik zou iedereen een dag vrij geven.’
Redactie
maandag 17 mei 2021

CSL: ‘Studenten moeten geen nummer zijn’


Joanne Sloof (22, rechtsgeleerdheid) is lijsttrekker van Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL).

Wat zijn jullie speerpunten?
‘CSL pleit voor flexstuderen, kleinschalig onderwijs en preventieve maatregelen om het welzijn onder studenten aan te pakken. Flexstuderen houdt kortgezegd in dat je betaalt per vak, waardoor je je studie veel beter zelf kan plannen. Dat is handig als je bijvoorbeeld een bestuursjaar doet, maar ook als je door een depressie tijdelijk niet goed in staat bent te studeren.
‘We willen ook kleinschaliger onderwijs: studenten moeten geen nummer zijn, maar echt contact kunnen hebben met de docenten.
‘En om het studentenwelzijn aan te pakken moeten we niet alleen maar meer psychologen en adviseurs aanstellen, maar het probleem bij de kern aanpakken. Als studenten meer met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld door de universiteit meer in contact te laten komen met studie- en studentenverenigingen, kunnen we iets doen aan klachten als eenzaamheid.’

‘Anoniem nakijken draagt bij aan een onbevooroordeelde behandeling’

Je bent morgen rector van de universiteit. Welke maatregel zou je direct nemen?
‘Ik zou alle studenten een presentje sturen om hen een hart onder de riem te steken in deze coronatijd, bijvoorbeeld een coupon voor gratis koffie op de universiteit, zodat ze weer die verbinding met elkaar kunnen zoeken zodra dat mogelijk is.’

Wat heeft CSL het afgelopen jaar bereikt?
‘CSL heeft bij het college van bestuur gepleit voor het zo veel mogelijk verzorgen van on campus onderwijs. We zeggen altijd: fysiek waar het kan, digitaal waar het moet. Ook heeft CSL stappen gezet op het gebied van anoniem tentamineren. Opleidingen worden vanaf nu extra gemotiveerd om puur op basis van studentnummers tentamens na te kijken. Vooral bij kleine werkgroepen, waar de docent de studenten persoonlijk kent, draagt anoniem nakijken van tentamens bij aan een onbevooroordeelde behandeling.’

WAT DOET DE UNIVERSITEITSRAAD?

In de universiteitsraad zitten acht studentenleden en acht personeelsleden. Het is hun taak om het beleid van het college van bestuur te controleren en te adviseren. Op bepaalde punten, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de raad instemmingsrecht. Maar ook als de raad een negatief advies geeft, wordt dat zeer serieus genomen door het college.

De verkiezingen voor de universiteitsraad worden gehouden vanaf vandaag tot en met vrijdag 21 mei. Stemmen kan hier.

ONS Leiden: ‘Maak duurzaamheid deel van het onderwijs’


Floor van Lelyveld (20, filosofie) is lijsttrekker van Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden).

Wat zijn jullie speerpunten?
‘Wij zijn het thuis voor de actieve student. Zij die actief zijn bij studentenverenigingen, veel sporten of zich graag ontwikkelen door middel van stage, een bestuursjaar of buitenlandervaring.
‘Onze generatie studenten gaat onvermijdelijk te maken krijgen met klimaatverandering, dus het is evident dat je daar over moet leren in het onderwijs. Duurzaamheid moet dus een structureel onderdeel van het curriculum worden. Bij de opleiding Frans kun je bijvoorbeeld de studenten het Parijsakkoord in het Frans laten lezen en bij geneeskunde kun je studenten leren wat gezonde én duurzame voeding is.
‘Verder pleiten we al jarenlang voor flexibel onderwijs, zoals het opnemen van hoorcolleges, maar afgelopen jaar is er wel heel veel online gegaan. Scriptieseminars en gastcolleges hoeven niet per se fysiek, maar als je in een werkgroep gaat filosoferen met elkaar, kun je beter in dezelfde fysieke ruimte zitten. We blijven bij elke onderwijsvorm goed kijken naar de voor- en nadelen.’

‘Maak plantaardige voeding de norm in alle kantines’

Je bent morgen rector van de universiteit. Welke maatregel zou je direct nemen?
‘Ik zou in alle kantines plantaardige voeding en drankjes de norm willen maken door die als goedkoopste optie aan te bieden.’

Wat heeft ONS Leiden het afgelopen jaar bereikt?
‘Dit jaar vonden we het erg belangrijk om de druk die studenten hebben ervaren door de coronacrisis weg te nemen. Dat hebben we gedaan door met partijen uit andere steden een brief aan alle universiteitsbesturen te schrijven en te pleiten voor een verlaging van het bindend studieadvies van eerstejaars. En dat is gelukt.’

LSP: ‘Wij gaan wél die taaie discussies aan’
 

Bas Knapp (23, staats- en bestuursecht en bestuurskunde) is lijsttrekker van de Liberale Studentenpartij (LSP).

Wat zijn jullie speerpunten?
‘De meeste studentenpartijen liggen erg dicht bij elkaar, maar wij onderscheiden ons door weg te blijven van loze leuzen en juist die taaiere discussies aan te gaan. Door bijvoorbeeld te kijken naar het vastgoedportfolio van de universiteit en hoe daar meer geld kan worden vrijgemaakt. Dat geld kan dan gestopt worden in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
‘Veel partijen roepen “het moet duurzamer”, maar hebben vervolgens weinig concrete voorstellen. Juist daar zijn wij sterk in: gebruik bijvoorbeeld de financiële reserves om te investeren in duurzaamheid die op de lange termijn rendement opleveren.’

‘Waarom moeten alle medewerkers én onderzoek doen én onderwijs geven?’

Je bent morgen rector van de universiteit. Welke concrete maatregel zou je direct nemen?
‘Ik vind dat wij heel star vasthouden aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Moeten wel alle medewerkers én onderzoek doen, én onderwijs geven? Dat dat bij de masters moet is één ding, maar dat is niet bij alle bachelors nodig. Ook worden docenten louter afgerekend op hun onderzoeksvaardigheden, maar zijn de studenten daar altijd bij gebaat? Dat is een discussie die ik wil openen.’

Wat heeft LSP het afgelopen jaar bereikt?
‘We hebben ons actief beziggehouden met de discussie over de kwaliteitsgelden in het onderwijs. Ook hebben we ons ingezet voor hogere beloningen voor studenten die iets doen naast hun studie, zodat mensen die dat anders niet snel zouden doen ook een bijdrage kunnen leveren. Verder hebben we met succes het demonstratieprotocol aangepast, zodat er richtlijnen zijn gekomen voor waar wel en niet mag worden gedemonstreerd.’

PBMS: ‘Bèta’s voelen zich terecht niet vertegenwoordigd’


Rebekka van Beek (23, geneeskunde) is lijsttrekker van Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS, voorheen Partij voor Biomedische Studenten).

Wat zijn jullie speerpunten?
‘Voorheen waren we er enkel voor de biomedische studenten, nu voor alle bèta’s. Beide groepen worden nu nog ondervertegenwoordigd. Toen het in de universiteitsraad bijvoorbeeld ging over de tariefdifferentiatie bij de middelen kwaliteitsafspraken, werden de belangen van de bèta- en medische studenten vergeten. Er zit ook maar één LUMC’er in de raad tegenover vijftien anderen, die meer alfa- en gammagericht zijn. Daardoor horen we studenten zeggen: “Ik voel me niet vertegenwoordigd.” Groot gelijk, want dat word je nu ook niet.
‘Raadsleden zijn vaak onvoldoende geïnformeerd. Zij hebben vooral hun eigen mening, terwijl je die moet vormen op basis van de gesprekken met andere studenten. Wij zoeken contact met alle studieverenigingen van beide faculteiten en gaan thema-avonden organiseren waarop we met hen de onderwerpen bespreken die in de raad aan bod komen. Zo weet een raadslid beter hoe de studenten ergens over denken.’

‘Overal moeten gratis tampons en maandverband verkrijgbaar zijn’

Je bent morgen rector van de universiteit. Welke maatregel zou je direct nemen?
‘Wij zouden op alle vrouwentoiletten gratis tampons en maandverband aanbieden. Op een universiteit waar het grootste deel vrouw is zou dat eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Niets is zo vervelend dan wanneer je in de UB zit en het is die tijd van de maand, terwijl je geen spullen bij je hebt. Het zou niet nodig moeten zijn dat je dan ineens naar huis moet. Komend jaar gaan we ons daarvoor inzetten.’

Wat heeft PBMS het afgelopen jaar bereikt?
‘Maarten Wille, die momenteel in de universiteitsraad zit, heeft ervoor gezorgd dat de propedeuse-eis voor de minoren is komen te vervallen en dat voldoendes mogen worden herkanst.’

LVS: ‘Diversiteit is geen loze leus: je ziet het op de lijst’


Rassoul Coelen (21, European Union Studies en Economics & Governance) is lijsttrekker van Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS).

Wat zijn jullie speerpunten?
‘Onze kernwaarden zijn diversiteit en inclusie, duurzaamheid en ambitieus onderwijs. We komen niet op voor een specifieke groep, we komen op voor alle studenten. Dat is geen loze campagneleus: we zijn divers in alle opzichten en dat zie je terug op de lijst. Geslacht, afkomst, studiekeuze. Inhoudelijk zijn we de enige partij die speciale commissies heeft om het beleid van de universiteit te onderzoeken en op basis daarvan een partijprogramma te maken.’

‘De werkdruk is zo hoog: ik zou iedereen een dag vrij geven’

Je bent morgen rector. Welke concrete maatregel zou je direct nemen?
‘Iedereen een dagje vrij geven. De werkdruk voor studenten en personeel is zó ongelooflijk hoog geworden. Ook zou ik ervoor zorgen dat na de coronacrisis alle colleges blijven worden gefilmd.’

Wat heeft LVS het afgelopen jaar bereikt?
‘We hebben onderzoek gedaan bij andere universiteiten naar het level van inspraak van studenten en medewerkers in faculteitsraden, en daaruit bleek dat die inspraak vaak niet serieus genomen wordt. De conclusies van dat onderzoek worden nu aan de universiteitsraad gepresenteerd. Verder hebben we samen met het Leiden University Green Office en ONS een memo geschreven over hoe de duurzaamheid kan worden verbeterd. We hebben ook aan kleinere, facultaire dossiers gewerkt over studentenwelzijn.’

DSP: ‘We base our plans on what students need’


Irene Vettiyadan (20, political science) is lijsttrekker van de Democratische Studenten Partij (DSP).

What are DSPs core values?
‘DSP is very principled about being both transparent and representative. We are committed to represent the university for what it actually is; a diverse and internationally oriented place. Our agenda is mainly focussed on student wellbeing. We base our plans on what students need. We talk to them, we follow their agenda, and we bring their ideas into the councils.’

‘Getting an international representative in the council was a victory’

Suppose you were the Rector Magnificus of Leiden University, what would you do?
‘The first thing I try to do is to make everyone feel comfortable in expressing themselves and their opinions. I firmly believe in the value of an open dialogue. I also believe all students should have the same opportunities. There have been situations where I, as an international student, did not feel 100 percent comfortable with applying for a position. I’d like to change that.’

What are DSP’s biggest accomplishments last year?
‘DSP managed to get an international representative in the university council. I would say that that is our biggest victory yet. We also managed to get a bigger focus on the situation of The Hague Campus. Grabbing the university’s attention for the Campus in The Hague, and allowing international students a voice in the councils are very important accomplishments for DSP.’


Door Pepijn Boumans en Sebastiaan van Loosbroek