Achtergrond
Universiteitsraad wil tegen de begroting stemmen
De universiteitsraad is van plan om niet in te stemmen met de universitaire begroting. De raad mist visie van het college van bestuur om de werkdruk te verminderen en wil dat het onderwijs en onderzoek gespaard worden bij bezuinigingen. ‘We gaan crashen.’
Vincent Bongers
donderdag 30 november 2023

Alle partijen, behalve studentenpartij PBMS en personeelspartij PhDoc, zijn vooralsnog van plan om tegen de begroting te stemmen. De raad wil graag ‘een intensivering van werkdrukvermindering door een centrale visie’ van het college. Het is namelijk ‘onduidelijk welke maatregelen genomen worden en of die voldoende zijn’.

Verder heeft de raad zorgen over de negatieve resultaten van faculteiten en het effect hiervan op het onderwijs en onderzoek. ‘In tijden van schaarste dienen deze taken geprioriteerd te worden en het minst beïnvloed te worden.’ De raad wil graag een plan van het college waarmee ‘bezuinigen op deze taken’ kan worden voorkomen.

‘Het heeft weinig nut om in een paar weken tijd nog een visie te ontwikkelen’, zei Bas Knapp van studentenpartij LSP. Dat had al eerder moeten gebeuren. ‘We vragen al jaren om meer planning op financieel gebied. In het strategisch plan is door inzet van de raad het speerpunt werkdruk toegevoegd. Maar als je daar dan te weinig mee doet, welk nut heeft zo’n plan dan überhaupt? Dan heb je er niets aan.’

Werkdrukverlichting

Werkdrukverlichting is ontzettend belangrijk, stelde Patrick Klaassen van personeelspartij UB. ‘We zien dat in bepaalde gevallen juist door allerlei workshops, trainingen en gesprekken de werkdruk wordt verhoogd. Maar we krijgen niet te horen welke taken de universiteit niet meer gaat doen.’

Het college maakt geen scherpe keuzes, aldus Jeppe Bandringa van studentenpartij LVS. ‘Waardoor de medewerkers steeds meer moeten doen en steeds dichter bij een burn-out komen. Dit gaat crashen, als we niet concreet snijden.’

‘Er worden telkens dingen beloofd, maar niet nagekomen’, stelde Ella Picavet van studentenpartij DSP.
Klaassen wil dat in de begroting te zien is hoeveel geld er naar werkdrukvermindering gaat. ‘Maar dat schijnt niet te kunnen. Nu staan er alleen wat kreten over in de begroting. Dat moet veel concreter.’

‘Keer op keer krijgen we te horen van het college: “Er komt werkdrukbeleid aan”’, zei Timothy de Zeeuw van personeelspartij LAG. ‘De plannen blijven echter vaag. En er komt ook nog eens financieel zwaar weer aan. Welk effect gaat dat hebben op de werkdruk? Die gaat dan echt niet verminderen.’
De Zeeuw vond ook dat het college echt moeten ‘kijken hoe we het wetenschappelijke en organisatorisch en beleidspersoneel het best kunnen inzetten om de kerntaken te kunnen doen. Medewerkers moeten zich niet bezighouden met randzaken.’

Reiskosten 

Max van Haastrecht van PhDoc kon zich vinden in veel van de kritische reacties van collega’s. Toch is de partij niet van plan om tegen de begroting te stemmen. ‘Ik wil ook een positief geluid laten horen. Er is 1,2 miljoen euro opgenomen voor een “mobiliteitsoplossing” in 2024. Dat is geld om medewerkers tegemoet te komen in hun reiskosten. Die is nu best mager. Er zijn moeilijke keuzes gemaakt binnen de begroting.’

Klaassen was echter kritisch op de reiskosten. ‘Ik vind het geen compliment waard. Dat was echt een moetje. Vanuit goed werkgeverschap kon het college niet anders.’

Ook PBMS gaat vooralsnog akkoord met de begroting. ‘We willen echter ook een plan zien waaruit blijkt dat niet alleen de faculteiten gaan snijden maar centraal dat ook doet’, zei fractievoorzitter Victor van der Horst.

De universiteitsraad had al een extra bijeenkomst met het college over de begroting en zal dat deze week nogmaals doen. Op de overlegvergadering van maandag 11 december zal blijken of de raad voor de begroting blijft liggen of dat het college genoeg aanpassingen heeft doorgevoerd.

Waarom moet er worden bezuinigd?

In 2024 wordt in de begroting 2024-2028 een negatief resultaat verwacht van 22 miljoen euro. Daarom moet de universiteit maatregelen bedenken om de tekorten van de komende jaren op te vangen.

De reden van het tekort: aan de universiteit zijn veel minder studiepunten gehaald dan verwacht. Dat betekent dat er minder geld van het ministerie van Onderwijs naar Leiden komt.

De faculteiten vangen de eerste klappen op door hun reserves in te zetten. De faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen, Rechten en Geesteswetenschappen gaan ‘sturingsplannen’ maken voor besparingen en het verhogen van het inkomen. Verder wordt er vanaf 2026 een generieke korting doorgevoerd van 1 procent op alle eenheden.

De schade valt overigens nog mee omdat de energiekosten zijn gedaald en de rentebaten zijn gestegen. Ook komt er veel geld binnen van starters- en stimuleringsbeurzen en sectorgelden. De universiteitsraad heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en adviesrecht op het hele stuk.