Achtergrond
Rechten gaat over twee jaar afronden op halve cijfers
Studenten en docenten bij Rechten zijn al langere tijd ontevreden over hele cijfers en gaat daarom afronden op halve cijfers. ‘Het is weinig wetenschappelijk als een student 0,49 punt cadeau krijgt of juist verliest.’
Vincent Bongers
donderdag 16 februari 2023

Bij Rechten wordt er nu nog op hele cijfers afgerond. Dat houdt bijvoorbeeld in dat alle resultaten van 6,50 tot en met 7,49 het cijfer 7 opleveren in de afronding. In de nieuwe regeling krijgt een student een 7 als ze van 6,75 tot en met 7,24 scoren.

‘We ronden af op hele cijfers, dat neemt een hoop nuance weg’, zei Ton Liefaard van het rechtenbestuur onlangs tijdens de faculteitsraadsvergadering.

De faculteit is al sinds 2020 bezig met het zoeken naar een nieuwe vorm van afronden nadat bleek dat er bij studenten en docenten onvrede heerste over de afronding op hele cijfers. Er werd een werkgroep ingesteld die schreef dat het ‘weinig wetenschappelijk is dat een student 0,49 punt cadeau krijgt of juist verliest zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat’.

Er werd gedacht aan het invoeren van een systeem met decimalen voor cijfers boven de zes, en onder de zes af te ronden op hele cijfers. Dat voorstel haalde het niet, want te complex.

Maar ook een systeem met halve cijfers is ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Want volgens de universitaire Onderwijs en examenregelingen mag je geen 5,5 geven. Het is of een 5 of een 4. Dus ook Rechten moet zich aan die regel houden.

‘Hele cijfers nemen een hoop nuance weg’

Dan speelt er nog de kwestie rond de herkansingen in de propedeuse. Eerstejaars moeten minimaal een 4 halen voor een tentamen om te herkansen. Het wordt in de nieuwe situatie iets lastiger om dat cijfer te halen.

‘In de huidige situatie wordt immers een 3,5 afgerond naar een 4. In de nieuwe situatie zouden de cijfers 3,25 - 3,74 worden afgerond naar een 3,5 en cijfers van 3,75 - 4,24 naar een 4’, staat er in het document dat de faculteit heeft opgesteld over de becijfering. ‘Studenten zouden dus 0,25 punt meer moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor een herkansing.’

Daarmee zouden bij bijvoorbeeld bij het vak Inleiding recht niet 375 studenten mogen herkansen, maar slechts 329. ‘Maar redelijkerwijs mag van studenten worden verwacht dat zij ten minste het cijfer 3,75 moeten kunnen behalen wanneer zij de stof hebben bestudeerd en het onderwijs hebben bijgewoond.’

De regeling wordt op zijn vroegst in collegejaar 2024-2025 ingevoerd.