Achtergrond
'Plagiërende studenten nooit meer afstuderen'
Studenten die hun afstudeerscriptie plagiëren mogen nooit meer afstuderen in die opleiding. Dat zegt staatssecretaris Rutte in een interview met Opzij dat deze week is verschenen.
donderdag 22 september 2005
Rutte vindt niet dat hij op deze manier als een zeloot te keer gaat. ‘Ja, dat is heel streng, maar ik vind het ook erg dat je zo’n belangrijk stuk van een ander overschrijft.’ De sanctie die momenteel op plagiaat staat – namelijk een jaar uitsluiting van de studie – noemt hij onvoldoende.
Rutte hoopt komend najaar in de nieuwe Wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHOO) met een strenger sanctiebeleid te komen. Vorige maand antwoordde hij al op kamervragen van Fenna Vergeer (SP) dat hij onderzoekt of de maximale straf van een jaar uitsluiting van onderwijs en tentamens op plagiaat voldoende is.
In hogeschoolmagazine Sax van de in Apeldoorn, Deventer en Enschede gevestigde Saxion Hogescholen zegt Rutte deze week dat het strengere sanctieregime dat hij wil invoeren niet tot een overspannen zoektocht van docenten naar plagiërende studenten moet leiden. Rutte: ‘Een docent is geen detective’. Wel hoopt hij op een schrikeffect, waardoor studenten zich wel drie keer bedenken voordat zij materiaal overschrijven.
De staatssecretaris wijst in het hogeschoolblad docenten tegelijk op hun verantwoordelijkheid door hen aan te sporen ‘meer inspirerend les te geven’ en ‘variatie aan te brengen’ in hun lesstof. Docenten die elk jaar dezelfde lesmaterialen, projecten of casusonderwerpen gebruiken helpen zo onbedoeld mee aan het probleem.
Rutte denkt niet dat wetgeving de oplossing is voor het probleem, maar wel streeft hij naar een mentaliteitsverandering. ‘Omdat uit onderzoek blijkt dat veel studenten niet weten wanneer iets plagiaat is’, aldus de staatssecretaris in Sax. Hij hoopt op een kentering. ‘Hoe kan iemand trots zijn op zijn diploma als dat via bedrog is vergaard?’
Dat plagiaat vaak voorkomt, bewees onderzoek bij de Universiteit van Utrecht eerder dit jaar. Daarbij gaf 60 procent aan regelmatig tekstpassages te kopiëren zonder bronvermelding. Geen docent die dat volgens hen merkte.