Achtergrond
Verkiezingen: op welke studentenpartij moet je stemmen?
Deze week zijn de verkiezingen voor de universiteitsraad. De fractievoorzitters van de studentenpartijen leggen uit waarom ze je stem verdienen.
Sebastiaan van Loosbroek
maandag 25 mei 2020
Cartoon Schot

CSL: ‘Wij zijn er voor alle studenten’


Laurènce Fierens is fractievoorzitter van de Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL).

Waarom moet elke student op jouw partij stemmen?
‘Wij zetten ons in voor de privacybescherming van studenten. CSL vindt dat surveillance-software bij tentamens niet mag worden gebruikt als er andere mogelijkheden zijn. Ook willen we dat tentamens anoniem worden nagekeken op basis van het studentnummer, om discriminatie te voorkomen. Daarnaast willen we dat de universitaire website overzichtelijker wordt en dat er één heldere universiteitsbrede procedure komt voor het regelen van bijvoorbeeld stages en minors.’

Stel: je bent één dag rector magnificus van de Universiteit Leiden. Wat zou je meteen anders doen?
‘Het aantal studieplekken in de UB fors uitbreiden, zodat er geen stress meer is om tijdens tentamenweken een studieplek te bemachtigen. Daarnaast mag iedere student een gratis taalcursus volgen, in welke taal dan ook. En natuurlijk wordt deze dag afgesloten met een gratis borrel voor studenten en docenten.’

‘Om stressvrij studeren te bevorderen moeten alle colleges online beschikbaar zijn’

In deze coronacrisis is het lastig campagnevoeren. Met de traditionele snoepkikkers en ballonnen hebben jullie de studenten dus niet kunnen overtuigen. Hoe heeft je partij wél campagne gevoerd in deze lastige tijden?
‘Helaas kunnen we nu niet onze CSL-lolly’s en bieropeners uitdelen. We hebben vooral via onze sociale media en website de campagne ingezet en door zogenoemde Meet Mondays de kandidaten laten voorstellen. Ook hebben we een promofilmpje gemaakt, waarin wij via vlogs onze standpunten vertellen.’

Wat onderscheidt jouw partij van de andere partijen in de raad?
‘Wij zijn geen partij die zich puur focust op de actieve student of vooral voor de belangen van internationals opkomt. CSL is onderscheidend, omdat het de wensen van elke student in acht neemt. Dit betekent dat we doorgaan met het verbeteren van de studiefaciliteiten voor mensen met een functiebeperking en dat colleges online beschikbaar moeten worden gesteld om stressvrij studeren voor iedereen te bevorderen.’

Stel: jouw partij bestond helemaal niet: op welke partij van de universiteitsraad zou je dan stemmen, en waarom?
‘LVS. Daar werken we in de universiteitsraad nauw mee samen. Het is een betrouwbare partij, waarbij een enthousiast team zich volledig inzet voor persoonlijk onderwijs en een veilige onderwijsomgeving. De verkiezingsslogan van LVS vorig jaar is precies de reden waarom ik op hen had gestemd: “Ambitieus. Divers.”’

Wie komen er in de universiteitsraad?

In de universiteitsraad zitten acht studentleden en acht leden van het personeel. Het is hun taak om het beleid van het college van bestuur te controleren en te adviseren. Op bepaalde punten, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de raad instemmingsrecht. Maar ook als de raad een negatief advies geeft, wordt dat zeer serieus genomen door het college.

De verkiezingen voor de universiteitsraad worden gehouden vanaf vandaag tot en met vrijdag 29 mei. Stemmen kan hier.

LSP: ‘Meteen stoppen met proctoring’


Bas Knapp is fractievoorzitter van de Liberale Studentenpartij (LSP).

Waarom moet elke student op jouw partij stemmen?
‘De LSP wil stress onder studenten niet aanpakken door een “wellbeing officer” die een ton per jaar kost. We zien liever dat dit geld gaat naar meer financiële ondersteuning voor studenten die bestuurs- of commissiewerk doen.
‘Ook duurzaamheid vinden we belangrijk. Dat bereik je niet met een plan op papier, maar door concreet de opgebouwde reserves van de universiteit in te zetten voor rendabele verduurzaming. Dat levert naast verduurzaming ook structureel geld op dat weer naar ons onderwijs kan vloeien.’

Stel: je bent één dag rector. Wat zou je meteen anders doen?
‘Stoppen met proctoring tijdens tentamens en het budget voor financiële ondersteuning voor actieve studenten vergroten. Zij maken immers het studentenleven tot wat het is en daar plukt iedere student de vruchten van.’

‘Alleen campagne voeren in verkiezingstijd vinden we niet geloofwaardig’

In deze coronacrisis is het lastig campagnevoeren. Hoe doet je partij dat?
‘De LSP is van alle partijen het afgelopen jaar het meest actief geweest in de communicatie naar studenten. Campagne voeren alleen in tijd van verkiezingen vinden we namelijk niet geloofwaardig. Het effect daarvan is al goed zichtbaar. We hebben niet alleen de meeste volgers op Instagram - ongeveer duizend - en de meeste connecties op LinkedIn – meer dan 2000 – maar dit jaar heeft de LSP ook de meeste kandidaten.’

Wat onderscheidt jouw partij van de rest?
‘We werken als enige partij met allerlei soorten studenten om de raadsleden te ondersteunen in hun werk. Iedereen die het leuk vindt om mee te denken moet laagdrempelig mee kunnen doen.’

Stel, jouw partij bestond helemaal niet: op welke concurrent zou je dan stemmen, en waarom?
‘Op de PBMS, omdat deze partij ook een no-nonsense aanpak hanteert, niet roept dat het allemaal anders moet, maar echt concrete ideeën aandraagt om de universiteit verder te brengen.’

PBMS: ‘Weg met vage en onnodige bureaucratie’

 

Maarten Wille is fractievoorzitter van de Partij voor (Bio)Medische Studenten (PBMS)

Waarom moet elke student op jouw partij stemmen?
‘Onze focus ligt op het zorgen dat studenten gezond en stressvrij kunnen studeren: weg met vage en onnodige bureaucratie, er moeten op elke faculteit studentenpsychologen komen, gezonde en duurzame, maar ook betaalbare en lekkere catering, en de studies met extreme studiedruk moeten eindelijk eens worden aangepakt.
‘Wij willen ook meer beurzen, zodat na de coronacrisis 3000 studenten naar het buitenland kunnen in plaats van de 600 nu. Daarnaast eisen wij een verandering in de onderwijs en examenregeling (OER) die het mogelijk maakt een minor volledig vrij te kunnen kiezen. Ook willen we dat de universiteit in 2030 CO²-neutraal is. Daarvoor moet een plan worden opgesteld, zodat we dat effectief kunnen toetsen.’

Stel: je bent één dag rector. Wat zou je meteen doen?
‘Ik zou ervoor zorgen dat alle vage communicatie en bureaucratische rompslomp weg wordt genomen. Gewoon duidelijke regels, duidelijke communicatie en tijdige informatievoorziening, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn. Tentameninschrijvingen moeten automatisch worden gedaan, alle informatievoorziening moet nog maar vanuit één studieplatform komen, op de website moet je informatie veel makkelijker kunnen vinden. Dat zou veel stress wegnemen.’

‘Wij willen geen spelletjes spelen alsof we een politieke partij zijn voor cv-neukers’

In deze coronacrisis is het lastig campagnevoeren. Hoe doet je partij dat?
‘Zonder corona waren we langs de studenten gegaan voor hun input, dat proberen we nu op te lossen met sociale media. Het is uitermate belangrijk dat studenten nu worden gehoord.’

Wat onderscheidt jouw partij van de rest?
‘Wij willen een spreekbuis zijn voor de studenten. Wij willen niet een politiek spelletje spelen alsof we een landelijke partij zijn met een partijcongres voor een aantal cv-neukers. Medezeggenschap moet echt iets betekenen voor studenten. Over de rest van de thema’s zijn we het allemaal eens, dus er is geen noodzaak voor de zes partijen die nu in de raad zitten. Wie is er nou niet voor studentenwelzijn, duurzaamheid of inclusiviteit?’

Stel, jouw partij bestond helemaal niet: op welke concurrent zou je dan stemmen, en waarom?
‘LSP, omdat die zich ook daadwerkelijk actief inzet voor het studentenbelang op bíjna alle faculteiten.’

 

LVS: ‘We richten ons op diversiteit en inclusiviteit’


Marlene van der Velden is fractievoorzitter van de Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS).


Waarom moet elke student op jouw partij stemmen?
‘LVS maakt zich hard voor een diverse en inclusieve universiteit. Er is al veel bereikt op dit vlak, maar nog genoeg ruimte voor verbetering. Zo vinden we het belangrijk dat diverse aanspreekvormen gebruikt worden, dat bestaande diversiteitsnetwerken en –platforms worden ondersteund en dat er elk jaar een universitaire well-being-week komt.
‘Verder wil LVS dat het gebruik van wegwerpproducten afneemt, dat het vegetarisch aanbod in de restaurants veel groter wordt en dat ons Green Office (LUGO) meer slagkracht krijgt.’ 

Stel: je bent één dag rector. Wat zou je meteen anders doen?
‘Ik zou het vegetarisch aanbod in de restaurants vergroten, meer studieplekken creëren en het ruimtegebrek op Campus Den Haag oplossen.’

‘Wij zetten ons in voor studenten die zich minder gehoord of gerepresenteerd voelen’

In deze coronacrisis is het lastig campagnevoeren. Hoe doet je partij dat?
‘Sinds een paar jaar publiceren we niet alleen een universiteitsbreed partijprogramma, maar hebben we ook uitgewerkte standpunten per faculteit. We zijn niet alleen zichtbaar tijdens de campagneweek. Omdat dit jaar de campagne volledig online is, zijn we eerder dan normaal begonnen met het posten van standpunten en het voorstellen van kandidaten.’

Wat onderscheidt jouw partij van de rest?
‘Onze focus op diversiteit en inclusiviteit. Dit betekent dat wij ons niet alleen inzetten voor een bepaalde groep studenten, maar juist alle studenten, ook hen die zich minder gehoord of gerepresenteerd voelen.’

Stel, jouw partij bestond helemaal niet: op welke concurrent zou je dan stemmen, en waarom?
‘Dan zou mijn stem naar CSL gaan. Zij lijken inhoudelijk namelijk het meest op mijn partij. Daarnaast werken we ook al jaren goed samen in de faculteits- en universiteitsraden.’
 

ONS: ‘Wij hebben ook echt wat bereikt’


Floor van Lelyveld is fractievoorzitter van Ondernemende Studenten Leiden (ONS)

Waarom moet elke student op jouw partij stemmen?
‘ONS doet niet alleen maar loze beloftes tijdens de verkiezingen, maar heeft de afgelopen jaren ook écht wat bereikt. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat er op bijna alle universitaire locaties watertappunten zijn gekomen, en hebben we geregeld dat er tijdens tentamenperiodes exclusief toegang tot de studieplekken was voor studenten van de Universiteit Leiden. Maar we vinden ook dat student zijn méér betekent dan alleen studeren. De universiteit moet meer aandacht geven aan ontplooiing binnen én buiten je studie.’

Stel: je bent één dag rector. Wat zou je meteen anders doen?
‘Ik zou meteen fondsen vrijmaken om jezelf nóg beter te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door goedkoper in het buitenland te kunnen studeren of door vaardigheidscursussen aan te bieden. Zo kun je een keer uit je Leidse bubbel stappen en leer je een andere kant van jezelf kennen.’

‘Stap uit je Leidse bubbel en leer je een andere kant van jezelf kennen’

In deze coronacrisis is het lastig campagnevoeren. Hoe doet je partij dat?
‘De campagne gaat al een paar jaar voor een groot deel via de sociale media, dus op dat gebied zien we niet een enorme tegenslag. We hebben nu ook het voordeel dat de campagne meer op de inhoud kan worden gevoerd.’

Wat onderscheidt jouw partij van de rest?
‘Dat we al jaren de grootste partij zijn. We hebben al jaren een duidelijke partijkoers, waardoor een stem op ONS een betrouwbare keuze is.’

Stel, jouw partij bestond helemaal niet: op welke concurrent zou je dan stemmen, en waarom?
‘LVS. Die is er, net als wij, voor de ambitieuze student, om zowel binnen als buiten de studie het beste uit zichzelf te kunnen halen.’


DSP: ‘Internationalisation and student mental health’


Katherine Willey is fractievoorzitter van de Democratische Studenten Partij Den Haag (DSP)

Why should every student vote for your party?
‘Apart from our constant aim to represent all the students of Campus The Hague - Dutch and international alike - the DSP has two main goals this year: internationalisation and student mental health. We would like to set up an international support centre, centralising the sources of information available to both students and staff on subjects like visas, housing and Dutch bureaucracy. We also want a more inclusive language policy, ensuring that non-Dutch speakers will have full access to university democracy.
‘We also need more student psychologists, as some potentially vulnerable students are forced to wait weeks just for an appointment only to be put on another waiting list before they receive any help, which is simply unacceptable.’

Suppose you were the Rector Magnificus of Leiden University for one day. What would you do?
‘First, beyond implementing our programme, I would try to connect the two campuses more efficiently, not only academically and culturally but also physically, be that through a dedicated bus service or an underground hyperloop.’

‘We need connect the two campuses more efficiently’

How did your party campaign in these difficult times?
‘We have been trying to engage students as much as possible through social media. We know not all students have the time to read through the entire party programme, so we have made a short video explaining our plans for next year. Many of our candidates are international, and some have even returned home to our families, but all of us have made short videos introducing ourselves.’

What distinguishes your party from the other parties on the council?
‘We are the only student party whose main focus is representing Campus The Hague. This includes the many international students who study there. I myself am an international student and so were the two previous representatives of the DSP to the University Council. While our policies do not only cater to international students, we are better situated than any other party when it comes to representing international students, as we directly experience the problems they face, with language and everything else which comes with studying in a new country.’

Imagine: your party did not exist at all! Which party of the university council would you vote for, and why?
‘LVS. I really respect their commitments to sustainability and inclusivity. They have also been kind and helpful to past DSP representatives for whom the council can be a difficult environment.’

 

> Overtuigd? Stemmen kan hier tot en met vrijdag 29 mei