Achtergrond
Verkiezingen: op welke personeelspartij moet je stemmen?
Deze week zijn de verkiezingen voor de universiteitsraad. De fractievoorzitters van de personeelspartijen leggen uit waarom ze je stem verdienen.
Sebastiaan van Loosbroek
maandag 25 mei 2020

PhDoc:  ‘Schaf tijdelijke werkcontracten af’


Niko Kontovas is lijsttrekker van PhDoc.


Waarom moet elk personeelslid op jouw partij stemmen?
‘Wij zijn voor meer ondersteuning in de vorm van psychologen die de problemen en uitdagingen van promovendi en postdocs begrijpen, didactische begeleiding voor beginnende docenten en hulp bij huisvesting, taalbarrières, en arbeidsrechtelijke zaken voor internationale medewerkers.’

Stel: je bent één dag rector. Wat zou je meteen anders doen?
‘Ten eerste zou ik tijdelijke werkcontracten afschaffen. Daarnaast zou ik een orgaan instellen dat verantwoordelijk is voor het verbeteren van de informatievoorziening op de universiteit. Het is noodzakelijk dat wij onze websites herstructureren om het zoeken van informatie te vergemakkelijken.’

‘De informatievoorziening van de universiteit moet veel beter’

In deze coronacrisis is het lastig campagnevoeren. Hoe doet je partij dat?
‘We hebben een paar keer afgesproken op Teams om over onze standpunten te spreken. Daarnaast hebben we per mail bijna elke dag onze ideeën gedeeld over hoe wij het leven van de medewerkers kunnen verbeteren.’

Wat onderscheidt jouw partij van de rest?
‘De taak van PhDoc is de bescherming van de rechten van de promovendi, postdocs en anderen in onze gemeenschap die soms vergeten worden in de discussies over huidige en toekomstige doelen van de universiteit. We zijn voor meer ondersteuning in geestelijke gezondheidszorg en loopbaanbegeleiding voor PhDs en postdocs.’

Werkdruk is een hot item onder de personeelsgeleding. Hoe wil jouw partij dat aanpakken?
‘De werkdruk komt voort uit de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de werknemers, en het feit dat zij meer werk verrichten dan de vergoeding daarvoor rechtvaardigt. Wij willen een kritische blik werpen op  het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen. Ook kijken we uit naar de samenwerking met FNV Overheid om te zorgen dat het budget voor de Leidse universitaire graduate schools wordt verhoogd.’


FNV Overheid: ‘Meer democratie, veel minder hiërarchie’


Remco Breuker is lijsttrekker van FNV Overheid.

Waarom moet elk personeelslid op jouw partij stemmen?  
‘FNV Overheid staat voor een gezonde academische gemeenschap, waarin er plek is voor iedereen: wetenschappers én andere collega’s en natuurlijk de studenten. Wat we daarvoor nodig hebben is adequate financiering, minder werkdruk, meer zeggenschap over eigen werkzaamheden, meer vertrouwen van bovenaf, meer democratie, veel minder hiërarchie en weer nadruk op de primaire processen van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.’

Stel: je bent één dag rector. Wat zou je meteen anders doen?
‘Ik zou deze universiteit met onmiddellijke ingang onafhankelijk van de overheid verklaren. Als de overheid ons niet naar behoren wil financieren, dan doppen we onze eigen boontjes wel. Dan voeren we direct verregaande democratisering door en zetten de academische gemeenschap weer aan het roer, waar zij ook hoort. Daarna zou ik een einde maken aan de draaideurconstructie waardoor een hele generatie jonge wetenschappers wordt gekannibaliseerd door de generaties boven hen.’

‘Door draaideurconstructies gaat er zoveel kennis verloren: een waanzinnige geldverspilling’

In deze coronacrisis is het lastig campagnevoeren. Hoe doet je partij dat?
‘Veel minder dan in normale tijden en volledig online. Een voordeel van deze situatie is wel dat we allemaal meer gelegenheid hebben om echt over de inhoud na te denken, nu het zoveel lastiger is geworden om op uiterlijk vertoon stemmen te werven.’

Wat onderscheidt jouw partij van de rest?
‘We hebben geen unique selling point, daar gaat het ook niet om. We hebben wel hart voor de academische gemeenschap, een correcte analyse van wat er mis is, wat beter kan, en wat zo goed is. Met onze aanpak kan de werkdruk omlaag, het werkgeluk omhoog, en komt er meer inspraak in de eigen werkzaamheden en over het reilen en zeilen van de bredere academische gemeenschap voor iedereen.’

Werkdruk is een hot item onder de personeelsgeleding. Hoe wil jouw partij dat aanpakken?
‘Ten eerste moet er moet adequate financiering komen en die moet in Den Haag worden gehaald. Wij zullen dus een activistische houding van het college van bestuur stimuleren om daarvoor te zorgen. Ten tweede moet er minder regeldruk komen. Evaluaties en de verslaglegging van werkzaamheden kan radicaal omlaag, terwijl tegelijkertijd de inspraak van de werkvloer flink omhoog kan. Ten derde moeten we een einde maken aan de draaideurconstructie waardoor zoveel collega’s van tijdelijke aanstelling naar tijdelijke aanstelling gaan. Zo gaat er kennis en ervaring verloren en wordt het samenwerken binnen een opleiding volledig verstoord. Dat is waanzinnige geldverspilling. Deze punten kunnen een beslissende bijdrage aan de verlaging van de werkdruk leveren.’

WIE KOMEN ER IN DE UNIVERSITEITSRAAD?

In de universiteitsraad zitten acht studentleden en acht leden van het personeel. Het is hun taak om het beleid van het college van bestuur te controleren en te adviseren. Op bepaalde punten, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de raad instemmingsrecht. Maar ook als de raad een negatief advies geeft, wordt dat zeer serieus genomen door het college.

De verkiezingen voor de universiteitsraad worden gehouden vanaf vandaag mei tot en met vrijdag 29 mei. Stemmen kan hier.