Achtergrond
Niet fout, maar ook niet goed
Voor sommige vakken zijn voor een paar euro samenvattingen te koop. Daar valt veel over te zeggen. Maar zijn ze ook een beetje goed?
woensdag 3 december 2014

‘Al fout op pagina één’

Wie: Willem van Boom, hoogleraar burgerlijk recht

Wat: Verslag hoor- en werkcollege burgerlijk recht deel 1

Aanbieder: Stichting Intermediair Leiden (SIL)

Kosten: 2 x 4,95 euro

‘Ik dacht gelijk “verdorie”, toen ik de samenvatting opensloeg. Op de eerste pagina staat al een definitiefout.’

Van Boom leest voor: ‘“Geschillen gaan vaak over het vermogensrecht, maar ook geschillen over het goederenrecht of het eigendomsrecht worden voor de civiele rechter uitgevochten.” Dat is verwarrend. Het vermogensrecht omvat het goederenrecht. En het goederenrecht omvat het eigendomsrecht. Dat luistert heel nauw.’

Hij bladert door de samenvatting. ‘Zo ziet het er wel vreemd uit. Het lijken wel de hoorcolleges van vorig jaar, toen het vak nog gegeven werd door Alex Geert Castermans.’

Dan nog wat stelliger: ‘Dit zijn niet mijn hoorcolleges. Er staan allemaal dingen in waar ik het niet over gehad heb. Misschien stond het wel op de sheets. De samensteller lijkt het boek, het college en de sheets naast elkaar gelegd te hebben en heeft er een collage van gemaakt. Ik snap ook niet waarom antwoorden op de vragen uit de werkgroepen zijn samengevat. Je leert toch vooral van zelf zoeken? Waarom wil je dit nou hebben als student?’

‘Genoeg voor voldoende’

Wie: Willem van der Does, hoogleraar klinische psychologie

Wat: Literatuursamenvatting persoonlijk­heids- klinische en gezondheidspsychologie

Aanbieder: JoHo

Kosten: 5 euro

‘Een nette samenvatting’, concludeert Van der Does. De inhoud van zijn vak is dit jaar flink veranderd, toch is de samenvatting up-to-date.

‘Degene die het gemaakt heeft, heeft er zeker wat van opgestoken. Of dat voor de lezers van de samenvatting ook het geval is, weet ik niet.’

Even later: ‘Een deel van dit boekje beslaat de literatuur van het werkcollege. Die wordt niet getentamineerd. Maar verder ziet het er goed geordend uit.’

Alleen over de bijgevoegde tentamenvragen is hij minder te spreken. ‘Ik heb geleerd dat het beter is om tweekeuze-vragen te stellen, in plaats van vierkeuze-vragen. Ook de ‘juist of onjuist’-vragen gebruik ik niet meer. Wat dat betreft zijn deze tentamenvragen niet representatief. Je kunt je trouwens afvragen in hoeverre je geheimzinnig moet doen over tentamenvragen. In het meest extreme geval geef je er een paar duizend vrij en rouleer je die op het tentamen. Maar snap je de stof dan echt?’

Eindoordeel: ‘Het zou me eerlijk gezegd niet verbazen als studenten hier een voldoende mee kunnen halen.’

‘Een doorfluisterrondje’

Wie: Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving

Wat: Literatuursamenvatting economie van de publieke sector

Aanbieder: Stuvia

Kosten: 5,90 euro

Ook hoogleraar Koen Caminada is niet ontevreden over de samenvatting van Stuvia. ‘Dit boek is heel systematisch opgebouwd, dus wat dat betreft kan het maken van een samenvatting niet fout gaan. Deze student heeft gewoon zitten knippen en plakken, en het geheel naar het Nederlands vertaald. Wat dat betreft heeft de samenvatting weinig toegevoegde waarde.’

De hoogleraar vond wel wat tik- en taalfoutjes. ‘Bij deze grafiek staat als uitleg: “Eva is blijer op E3 dan op E1”. Je ziet meteen dat “happier” vertaald is naar “blijer”, terwijl het in deze context “meer nut geven aan” betekent. Een samenvatting lijkt wat dat betreft op het product van een doorfluisterrondje: een handboek wordt vertaald naar collegeslides, en die worden weer omgezet naar een samenvatting. Het is niet echt fout, maar het is ook niet echt goed.’

Stuvia gebruikt als enige aanbieder geen schaduwlezer. ‘De kwaliteit mag wat dat betreft nog wel wat omhoog’, zegt Caminada. ‘Het liefste zou ik drie namen zien, en ik zou willen weten wat de maker van de samenvatting voor het tentamen gehaald heeft.’