Achtergrond
Mailregels tegen werkdruk
De faculteit Rechten is bezig met een plan om de werkdruk aan te pakken. Zo komt er een mailprotocol om de communicatie tussen student en docent in betere banen te leiden.
zaterdag 26 januari 2019
31 januari 2019

Verder moet werk achter de schermen beter gewaardeerd en beloond worden. Wellicht kan het onderwijs en het nakijkwerk ook nog wel efficiënter. En moet de tweede lezer van een scriptie al het werk van de eerste lezer overdoen, of kan dat sneller?

‘Er komt een plan om de werkdruk aan te pakken’, zei decaan Joanne van der Leun, maandag tijdens de raadsvergadering. ‘Dat werkdruk echt een punt van zorg is, blijkt ook uit de personeelsmonitor. Rechten doet het op veel punten heel goed. Als je echter kijkt naar het kopje “werk uitvoeren binnen contracturen”, dan scoort de faculteit laag.’ 
Op 7 januari had de faculteit een bijeenkomst over werkdruk georganiseerd, en inmiddels is er een stuk met voorstellen. Waaronder dus een emailprotocol voor studenten. ‘Wanneer kun je mailen, en wanneer kun je dan vervolgens een reactie van een docent verwachten’, vat Tobias Korvinus van studentenpartij ONS het samen. ‘Wel moet dan ook duidelijk worden gemaakt wat het protocol is en waarom het er is.’ 
‘Het gaat inderdaad om helderheid van beide kanten’, aldus Van der Leun. ‘Wat we nu zien is dat er op heel veel manieren gecommuniceerd wordt tussen studenten en docenten. Via Blackboard, mail en telefoon. Het is niet helder hoe dat contact eigenlijk het beste kan verlopen. Dus bedenkt iedereen zijn eigen invulling. Werk een keer goed uit hoe het beter kan, en voer dat dan faculteitsbreed in. We moeten dat protocol ook duidelijk in het eerste jaar overbrengen aan de studenten. Die denken misschien wel dat als je op zondagmiddag naar een docent appt, dat je dan ook die dag antwoord krijgt. Als dat niet zo is, wat wel waarschijnlijk is, dan kun je dat maar beter van tevoren weten.’ VB