Achtergrond
Mag een homo in het bestuur?
De christelijke studentenvereniging NSL discrimineert op grond van seksuele geaardheid. Dat beweert studentenpartij LVS. ‘Aan homoseksuele leden worden andere eisen gesteld voor het vervullen van een bestuursfunctie.’
donderdag 14 februari 2019
Borrelavond bij NSL, 2015. © Taco van der Eb

De studentenpartij wil weten of de universiteit wel bestuursbeurzen wil geven aan verenigingen die onderscheid maken op basis van geaardheid.

De kwestie kwam twee weken geleden voor het eerst aan bod, toen de partij een vraag indiende tijdens de universiteitsraadsvergadering. Toen wilde de LVS nog niet zeggen om welke vereniging het ging, maar was het ‘bekend dat dit in ieder geval bij één vereniging gebeurt. Aan homoseksuele leden worden daar andere eisen gesteld voor het vervullen van een bestuursfunctie.’

Rector Carel Stolker vroeg daarom maandag om meer duidelijkheid: ‘Het zou helpen als ik weet welke vereniging het is.’ LVS-lid Gerieke Prins speelde daarop open kaart: ‘Het gaat om Navigators Studentenvereniging Leiden. Daar wordt met bestuurders een sollicitatiegesprek gevoerd bij een landelijk orgaan. Er is een profielschets voor bestuurders. Als je valt op hetzelfde geslacht, dan komt dat aan bod in dat gesprek. Het idee is dat het een persoonlijk gesprek is waar dingen aan bod komen waar je mee zit. Alleen is het ook een sollicitatiegesprek. Dus voor studenten die niet heteroseksueel zijn, is er een andere invulling van het gesprek.

‘We zouden een document toegestuurd krijgen waaruit blijkt dat geaardheid nooit mag uitmaken, maar dat krijg ik al twee weken niet. We hopen dat het college op onderzoek uitgaat en er consequenties volgen als blijkt dat er sprake van discriminatie is; mogelijk het inhouden van bestuursbeurzen.’

‘Dit lijkt me in strijd met de Grondwet’, reageerde rector Stolker. Hij gaf NSL tot maandag de tijd om de informatie te verschaffen, en gaat anders zelf met hen in gesprek.

Het klopt dat er met aankomende bestuursleden een soort sollicitatiegesprek wordt gevoerd, zegt Christiaan Verkerk, een van de vertegenwoordigers van NSL. ‘We gaan in gesprek over hoe je geloofsleven eruit ziet. Het is mogelijk dat seksualiteit en geaardheid dan ter sprake komt.’ Maar kandidaten worden nooit afgewezen op hun geaardheid, zegt hij.

Er is geen sprake van discriminatie, zegt NSL-preses Niek Blok. ‘Dat zou ongrondwettelijk zijn, maar het is niet zo. We hebben een medewerkersprofiel. Daar staan dingen in over hoe je omgaat met wat God van je vraagt. Seksualiteit is daar onderdeel van, en dus wel onderdeel van het gesprek. Maar we gaan niet actief naar seksuele geaardheid vragen. Als het ter sprake komt, komt dat uit de persoon zelf. Die is leidend.’

Gerieke Prins van LVS zegt het beloofde document, waarin de Navigators hun beleid ten opzichte van homoseksuelen toelicht, nog niet te hebben ontvangen. NSL laat weten dat ze nog contact met de studentenpartij zullen opnemen.

Door Vincent Bongers en Anoushka Kloosterman