Achtergrond
Aanpak werkdruk belemmerd door financieel zwaar weer
De universiteit wil de hoge werkdruk aanpakken maar raakt de komende jaren ook in financieel zwaar weer. De universiteitsraad twijfelt aan de effectiviteit van veel plannen. ‘Ik stik in mails over onveiligheidskoffie-uurtjes, vrouwencarrière-thee en interdisciplinaire workshopjes.’
Vincent Bongers
donderdag 2 november 2023

De universiteitsraad was onlangs ontevreden dat ambtenaren van het bestuursbureau raadsvragen over de hoge werkdruk niet kon beantwoorden. De raad ‘betreurde’ het dat er te weinig informatie was geleverd.

In de laatste vergadering gaf collegevoorzitter Annetje Ottow uitleg en vertelde de raad dat er veel plannen zijn om de werkdruk aan te pakken.

Een van de redenen voor het gebrek aan informatie was dat het college recentelijk nog met de decanen zou hebben gesproken over wat er nu allemaal op de faculteiten gebeurt om het werkdrukprobleem aan te pakken. ‘De implementatie en uitwerking ligt bij de faculteiten’, vertelde Ottow. ‘ Die pakken de problematiek ook op verschillende manieren aan, want niet overal zitten dezelfde knelpunten.’ Geesteswetenschappen kiest er bijvoorbeeld voor om te snijden in het aantal vakken. ‘Bij

Wiskunde en Natuurwetenschappen zit het knelpunt in de onderwijsondersteuning.’
Het college zei veel te hebben geïnvesteerd in vaste aanstellingen. ‘Er is verder geld uit de sectorplannen en er zijn starters en stimuleringsbeurzen. Het is echter lastig om daar nu al resultaten van terug te zien. Er is licht aan het einde van de tunnel.’

Vrouwencarrière-thee

‘Mensen maken veel te veel uren’, reageerde Patrick Klaassen van personeelspartij UB. ‘Het college komt vervolgens met workshops, gesprekken en trainingen. Dat komt er allemaal bovenop. Hoe gaan we het aantal uren omlaag brengen?’

‘We snappen de frustratie’, zei vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos. ‘De oplossing ligt op de werkvloer. Daar moeten gesprekken over werkdrukverlichting worden gevoerd en afspraken worden gemaakt. Dat komt er nu extra bij, maar we verwachten dat daardoor zaken aangepakt zullen worden.’

De raad vroeg zich af of de universiteit niet gewoon minder moet gaan doen. Ottow legde ook uit dat het college continu in overleg is met diensten en faculteiten over de haalbaarheid van plannen. ‘Dan kan het zo zijn dat we moeten temporiseren of onze ambities terug moeten schroeven.’

‘Wees eerlijk: het is kut en het wordt nog kutter’

‘We moeten door de zure appel heen bijten, de neiging is echter om in het zuur te blijven’, zei Floske Spieksma van UB: ‘We stikken er haast in zelfs. Als ik mijn mailbox open dan zijn er berichten over onveiligheidskoffie-uurtjes, vrouwencarrière-thee, plus alle interdisciplinaire workshopjes. Als je dan op delete drukt, voel je je schuldig. Maar je wilt ook nog het onderwijs voorbereiden of een artikel afkrijgen. De toon van de mails is ook redelijk dwingend. Het geeft enorm veel stress.’

‘We bieden een palet aan mogelijkheden aan’, zei Ottow. ‘Dat wil niet zeggen dat je het allemaal moet doen. We kijken ook nog even naar de toon van deze mails.’

Twijfels aan plannen

De raad betwijfelt ook of bijvoorbeeld de startersbeurzen voor beginnende UD’s werkdrukverlagend gaan werken. ‘Volgens de decanen helpt dat wel, er zijn meer fte’s door deze beurzen beschikbaar’, zei Ottow.

‘We moeten roeien met de riemen die we hebben’, vulde Ridderbos aan. ‘We hadden het geld voor de beurzen ook liever op een andere manier ingezet. Meer over de hele breedte van de universiteit.’

Ridderbos tekende daarbij aan dat de faculteiten er alles aan doen om de problemen aan te pakken. ‘Ze mogen van ons interen op hun reserves. In de begroting voor 2024 die we hier binnenkort bespreken geldt een negatief resultaat voor veel faculteiten. Dat doen ze om de werkdruk te verlagen en om, als eventuele taakstellingen volgen, er niet meteen een vacaturestop komt. Het vervelende is dat we niet kunnen zeggen: morgen is hierdoor de werkdruk verlaagd.’

Moeilijke periode

‘Dit zijn niet de jaren van overvloed’, zei Max van Haastrecht van personeelspartij PhDoc. ‘Op zich gaaf dat er zo veel projecten zijn. Ik hoor echter dat promovendi bij W&N waarschijnlijk meer onderwijs gaan geven omdat er minder geld is. Dat klinkt niet als werkdrukverlaging, maar als verhoging.’

Van Haastrecht refereerde ook aan de slechtere financiële situatie van de universiteit. ‘Ik denk dat op de korte termijn heel veel dingen niet mogelijk zijn. Daar moeten we eerlijk en transparant over zijn. Het is nu kut, en het wordt misschien nog kutter volgend jaar. Doe niet alsof het probleem er niet is. Er moet uitgelegd worden waarom iets gebeurt, ook op facultair niveau.’

‘Dat doen we, in iets andere bewoordingen, ook’, zei Ridderbos. ‘We verstoppen ons niet. Het wordt een moeilijke periode.’