Nieuws
Zware mishandeling bij Minerva: keel zou zijn dichtgeknepen tot student bewustzijn verloor
De politie start een onderzoek naar een geweldsincident bij Minerva waarbij de keel van een student zou zijn dichtgeknepen tot het slachtoffer bewusteloos neerviel. Het verenigingsbestuur wil alleen kwijt dat er ‘een incident’ is geweest.
Sebastiaan van Loosbroek
woensdag 30 november 2022
De sociëteit van studentenvereniging Minerva. Foto Olivier Middendorp

Volgens meerdere WhatsApp-berichten van Minerva-leden die Mare heeft ingezien, heeft er tijdens een halloweenfeest een ernstig geweldsincident plaatsgevonden op de sociëteit van de vereniging. Een student zou de keel van een andere student dermate lang hebben dichtgeknepen, dat het slachtoffer bewusteloos raakte en op de grond viel.

Omstanders zouden de dader van het slachtoffer hebben moeten trekken om te stoppen. Volgens enkele leden werd het bebloede slachtoffer afgevoerd door een ambulance. Hij zou er een hersenschudding en hechtingen in zijn achterhoofd aan hebben overgehouden.

Over de aanleiding voor de mishandeling is weinig duidelijk. Volgens sommige leden had het slachtoffer bier over de dader heen gegooid, volgens anderen begon de mishandeling na een zooipartij.

Politie-onderzoek

De politie liet woensdagochtend weten dat het slachtoffer aangifte gaat doen van zware mishandeling. ‘We gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd’, aldus een woordvoerder.

‘Ik ken niet alle feiten, omdat een van de betrokkenen een goede vriend van me is’

Minerva-voorzitter Daan Yesilkagit wil de toedracht van de mishandeling zoals die in de WhatsApp-gesprekken wordt geschetst bevestigen noch ontkennen. Wel bevestigt hij dat er ‘tijdens een halloweenfeest’ een incident is voorgevallen, maar ‘wat er precies is gebeurd, wordt nog bekeken’.

Ook wil hij niet bevestigen of er een ambulance is gebeld en of het slachtoffer letsel heeft opgelopen. ‘Over precieze details doen wij met het oog op de vertrouwelijkheid vanuit onze functie, het respect voor betrokkenen en het belang van een aanstaand politieonderzoek geen uitspraken’, aldus Yesilkagit.

Het slachtoffer en het verenigingsbestuur hebben bij de politie melding gemaakt van zware mishandeling. In overleg met de politie heeft het bestuur het interne onderzoek naar de gebeurtenis direct gestaakt om een mogelijk politieonderzoek niet in de weg te zitten.

Intern tuchtrecht

‘We hebben een uitgebreid en onafhankelijk intern tuchtrechtsysteem dat incidenten kan afhandelen. Maar op het moment dat voor ons duidelijk wordt dat een zaak niet voor het interne tuchtrecht bedoeld is, bijvoorbeeld omdat het van heftige aard is of omdat het slachtoffer een andere wens heeft, schakelen we altijd met instanties zoals de politie of vertrouwenspersonen en laten we afhandeling van het incident indien nodig aan hen over. Vanaf dat moment kan de politie het onderzoek voortzetten.’

‘Onze tuchtrechtspraak zal zich na het politieonderzoek buigen over een eventuele sanctie’

Hoe het met het slachtoffer is, zegt de voorzitter niet te weten. ‘Ik ken niet alle feiten, omdat een van de betrokkenen een goede vriend van me is. Ik heb het contact met de politie en de betrokkenen dus aan een bestuursgenoot overgelaten. Die heeft regelmatig contact met het slachtoffer en weet hoe het met hem is. Vanwege de vertrouwelijkheid die zij uit hoofde van haar functie bewaart, wil zij daar momenteel geen uitspraak over doen.’

Sanctie

Volgens Yesilkagit is het mogelijk dat ook de vereniging, los van de uitkomsten van het politieonderzoek, de dader gaat straffen. Of royement tot de mogelijkheden behoort, laat hij in het midden.

‘Onze leden die zich onafhankelijk buigen over gevallen van tuchtrechtspraak zullen zich na afronding van het aanstaande politieonderzoek buigen over een eventuele sanctie. Hoe zij het gebeurde tegen die tijd zullen beoordelen is aan hen.’

De voorzitter zegt het te ‘betreuren’ dat dergelijke incidenten op de vereniging plaatsvinden. ‘Als bestuursgang is het onze belangrijkste taak een fijne en veilige omgeving voor al onze leden te creëren. Maar ondanks dat vinden er op een grote vereniging met ruim 2700 actieve leden helaas weleens incidenten plaats tussen leden onderling. Dit betreuren wij uiteraard en we nemen elk incident daarom zeer serieus en lossen het zo professioneel mogelijk op.’

Correctie 1 december 14.11 uur

In het oorspronkelijke artikel stond in de intro dat de politie bevestigde dat er een zware mishandeling op Minerva heeft plaatsgevonden. Dat klopt niet. De politie heeft bevestigd dat er melding is gedaan van zware mishandeling door het slachtoffer en het verenigingsbestuur.