Nieuws
Zorgen om brallers en lallers
Quintus viert 19 tot 28 juli haar lustrumfeest in de 3 Octoberhal en op het terrein van voetbalvereniging Docos. Althans, als de vereniging niet te veel herrie maakt.
Susan Wichgers
donderdag 14 maart 2019

Volgens het Leidsch Dagblad en lokale omroep Unity is de buurt aan de overkant van de geplande festiviteiten niet blij is met het lustrum. De bewoners zouden bang zijn voor geluidsoverlast: van het feest zelf en ook van studenten die door de wijk fietsen.

Volgens wijkvertegenwoordiger Sietse de Boer valt het allemaal wel mee. ‘Uit het draaiboek van het lustrumfeest blijkt dat Quintus er alles aan doet om overlast te voorkomen. Wat mij betreft mag het feest gewoon doorgaan.’
Er zijn alleen wat vragen uit de buurt, met name over het verschil tussen hoe het feest werd gepresenteerd aan de wijkbewoners, en hoe het in het promofilmpje naar de leden wordt neergezet. ‘Dat laat een heel ander beeld zien met een ander geluidsniveau.’

Ook zijn er zorgen over de vertrekkende feestvierders. ‘Het feest duurt tot vier uur ’s nachts. Als er dan massaal lallende en brallende mensen vertrekken, zorgt dat voor herrie. Quintus kan daarvoor maatregelen nemen, maar zodra ze het terrein verlaten, bevinden ze zich op de openbare weg en mogen ze doen wat ze willen.’

Quintus laat weten de buurt al in een vroeg stadium geïnformeerd te hebben over het feest. ‘Op 12 februari hebben we een eerste buurtinformatieavond georganiseerd’, aldus Tim Martens, voorzitter van de lustrumcommissie. ‘Hierbij zijn de plannen gepresenteerd voor het lustrumterrein en konden buurtbewoners hun zorgen uiten. Verder hebben we voor alle buurtbewoners een maillijst geopend zodat we iedereen die daar behoefte aan heeft kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom het lustrum. Vanuit de buurt schuiven er tevens twee vertegenwoordigers aan bij het overleg dat iedere maand plaatsvindt tussen de betrokken partijen.

‘Voor de vergunningsaanvraag hebben we een geluidsonderzoek laten uitvoeren door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Alle adviezen die uit dit rapport zijn gekomen zullen worden meegenomen om de eventuele geluidsoverlast te beperken’.

Aanstaande donderdag is er een bespreking met Quintus, de gemeente en de wijkvertegenwoordigers over de vergunning. Dan horen ze of het lustrumfeest mag doorgaan op deze locatie.