Nieuws
‘Zijn we klaar voor de drukte?’
De studentgeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen wil van het faculteitsbestuur weten of ze is voorbereid op een overvol Lipsius volgend jaar.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 21 november 2019
Foto: Steven Lek (CC SA 4.0)

Door de verbouwing van Van Eyckhof en Van Wijkplaats vanaf zomer 2020, worden de colleges en werkgroepen daarheen verplaatst. Dat betekent dat het Lipsius nog drukker wordt, terwijl er in de gangen rond lunchtijd al bijna geen doorkomen meer aan is. De studentgeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het faculteitsbestuur.

De studenten willen weten hoe er wordt omgegaan met de groeiende drukte tijdens collegewisselingen, en of er wel voldoende toiletten zijn. Ook willen ze het volledige brandveiligheidsrapport van de brandweer zien. Ze vragen het bestuur of er brandoefeningen zullen worden uitgevoerd op momenten dat de bezettingsgraad op z’n hoogst is.

Om alle colleges in het Lipsius te kunnen afdraaien, worden er straks niet 46 maar 104 colleges in de avonduren gegeven. De studentgeleding wil weten of de klachten van docenten zijn meegenomen in het besluit om het aantal avondcolleges ruim te verdubbelen. Daarnaast vragen ze zich af of er is gekeken naar alternatieve locaties om de colleges in op te vangen.

Tot slot maken de studenten zich zorgen om de situatie van de kantine, waar het nu al enorm druk is. ‘Hoe wordt de toenemende drukte in deze kantine opgevangen?’ De antwoorden worden half december verwacht.