Nieuws
Werkdruk moet dalen, maar bestuur moet bepalen
De universiteitsraad eiste met succes dat het college meer geld ging besteden aan het verlichten van de werkdruk. Er kwam een fonds, maar wie gaat dat beheren? ‘We moeten absoluut niet aan de knoppen zitten.’
Vincent Bongers
donderdag 8 februari 2024
Beeld Schot

Om de universiteitsraad afgelopen december zover te krijgen om in te stemmen met de universitaire begroting, besloot het college onder andere om een werkdrukverlichtingsfonds op te zetten met een budget van 1 tot 2 miljoen euro. De universiteitsraad besprak onlangs de vraag hoe dat geld verdeeld moet worden.

‘Ik vind dat zo’n fonds eigenlijk niet nodig is’, aldus Bas Knapp van studentenpartij LSP. ‘We moeten absoluut niet aan de knoppen zitten. Eigenlijk komt het college ermee weg jaren niets aan het probleem te hebben gedaan. Het gaat om structurele oplossingen.’

Joost Augusteijn van personeelspartij LAG was ‘eigenlijk tegen dit fonds’, want het is een ‘doekje voor het bloeden’.
‘We weten allemaal dat dit een schijntje is’, zei Patrick Klaassen van personeelspartij UB.

Op de universitaire begroting is het een klein bedrag, vond ook studentraadslid Jeppe Bandringa. ‘We moeten dit niet uit gaan dragen als dé oplossing van het probleem dat wij als raad voor elkaar hebben gebokst. Het geld kan wel impact hebben op bepaalde plekken, dus we moeten er zorgvuldig mee omgaan.’

‘Dit fonds is niet het enige’, reageerde Victor van der Horst van studentenpartij PBMS. Volgens hem worden er in de financiële plannen van de universiteit voor de komende jaren structurele veranderingen opgenomen. ‘Daar zit 99 procent van de urgentie in en daar krijgt de raad meer invloed op. Dat is het belangrijkste in deze discussie.’

 

‘Het wordt een enorme bureaucratie en je moet aanvragers gaan teleurstellen’

‘Ik vind het lastig om het college als slechterik af te schilderen’, zei Max van Haastrecht van personeelspartij PhDoc. ‘Er zijn veel initiatieven om de werkdruk te verlagen, al is het niet afdoende, volgens een meerderheid in de raad. Ik ben ook niet per se blij met het fonds.’

Aanvragen

Maar nu het budget er is, moet de raad er wat mee en luidt de vraag: wie gaat het geld verdelen? ‘Het lijkt me niet dat je zo’n fonds gaat openstellen voor aanvragen van individuele medewerkers’, vond Knapp. ‘Het wordt dan een enorme bureaucratie en je moet aanvragers gaan teleurstellen.’ Klaassen leek individuele aanvragen juist wel een goede optie. ‘Iemand met een goed verhaal zou goedkeuring moeten krijgen.’ ‘Ik ben daar geen voorstander van’, vond Joost Augusteijn van personeelspartij LAG. ‘Een aanvraag moet een vliegwieleffect hebben voor het algemeen belang.’

Een meerderheid van de raad was er uiteindelijk voorstander van om afstand te houden. ‘We moeten het niet te moeilijk maken’, zei Rebekka van Beek (PBMS). ‘Ik denk niet dat wij beslissingen over toekenning moeten nemen.’ Augusteijn: ‘Het is raar dat wij de bal toegespeeld krijgen, dat geeft een afleidend effect. De bal moet terug naar het college.’

De raad besloot dan ook om geen rol te spelen in de toekenningen, alleen aanbevelingen te doen en scherp in de gaten te houden wat het college met het geld gaat doen. Op 12 februari spreekt het college met de raad over het fonds.