Nieuws
Welkom: ‘Wellbeing officer’
De universiteit gaat de mentale gezondheid van studenten scherper in de gaten houden, maar er zijn grenzen aan de verantwoordelijkheid.
Vincent Bongers
donderdag 12 december 2019
Illustratie Bas Schot

De universiteitsraad sprak maandag met het college van bestuur over het onlangs verschenen advies van de taskforce studentenwelzijn. De raad had al eerder besloten dat de universiteit zich voornamelijk moet richten op een doelmatige aanpak van de problematiek, en meer geld moet uittrekken voor onderzoek naar de psychische gesteldheid van de Leidse student. Er moet specifieke aandacht komen voor internationals omdat zij vaak met andere problemen kampen dan Nederlandse studenten. Volgens vice-rector Hester Bijl is er al meer ruimte voor onderzoek in de plannen opgenomen. ‘We doen mee aan het Caring Universities-programma, een netwerk van universiteiten die samen onderzoek gaan doen onder studenten.’

Maar hoeveel hulp moet een universiteit precies bieden? ‘We hebben een zorgplicht voor studenten, maar zijn geen GGZ-instelling. We zoeken steeds naar waar de grens ligt. We willen studenten graag handvaten geven, maar nemen geen GGZ-diensten over.’

De raad is blij met de komst van de wellness officer, inmiddels vanwege verwarrende sauna-connotatie omgedoopt tot wellbeing officer. Maar is het managen van de geestelijke gezondheid van de studentenpopulatie in Leiden en Den Haag niet een te grote kluif voor een persoon?

‘We denken niet dat de wellbeing officer een schaap met vijf poten is, maar juist een spin in het web moet zijn’, zei Bijl. ‘We gaan op zoek naar een persoon met de juiste competenties.’

Verder is er in het advies geen aandacht voor de wachtlijsten bij de studentenpsycholoog, terwijl dat toch echt een knelpunt is. De raad wil daar meer de nadruk op leggen. ‘De wachtlijsten blijven een punt van aandacht’, aldus Bijl. ‘We gaan kijken hoe zich dit blijft ontwikkelen. Er komen meer mogelijkheden op het gebied van e-health. We houden in de gaten welk effect dat gaat hebben op de wachtlijsten voor gesprekken.’