Nieuws
'We geven garantie op werk'
Het college van bestuur benadrukte tijdens de universiteitsraad maandag dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen bij de reorganisatie van personeelszaken.
donderdag 26 oktober 2017

Het college kon echter nog niet op alle vragen van de raad antwoord geven. Is er bijvoorbeeld nog plek in de nieuwe organisatie voor medewerkers met een tijdelijk contract?

Het reorganisatieplan heeft betrekking op medewerkers van Personeel & Organisatie, de afdeling Human Resources en Management. Onderdeel van het plan is dat er een nieuw Personeel Shared Service Centre (PSSC) gaat komen waarin de personeelsadministratie en de salarisadministratie van de faculteiten en eenheden op één afdeling aan het Rapenburg worden samengebracht.

‘De raad is geneigd om positief te adviseren over de reorganisatie’, aldus Inge van der Weijden van personeelspartij Universitair Belang, tijdens de raadsvergadering maandag. ‘We willen dan wel de garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen.’

Het huidige personeel gaat sollicteren op nieuwe functies. Van der Weijden: ‘In de notitie staat ook dat er van de werknemers “flexibiliteit” wordt verwacht; wat houdt dat in?’

Vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos: ‘De medewerkers die onderdeel zijn van de reorganisatie geven we in principe een garantie op werk. Het gaat dan om personeel dat een vaste aanstelling heeft.’

Van der Weijden: ‘Hoe zit dat dan met tijdelijke medewerkers?’

Ridderbos: ‘Het is ingewikkeld om daar nu al antwoord op kunnen geven. We zitten nog in de voorfase van de reorganisatie.’ Tijdelijk personeel dat uitzicht heeft op een vast contract, wordt behandeld als vast personeel, volgens Ridderbos.

Vervolgens legde Ridderbos uit wat het college met de term ‘flexibiliteit’ bedoelt. ‘We bieden nieuwe functies aan en verwachten dat medewerkers bereid zijn om zich te ontwikkelen en andere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen.’

‘Maar er kan een conflict ontstaan tussen leidinggevende en medewerker over de mate van flexibiliteit van de betreffende medewerker’, reageerde Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid. Wat gebeurt er dan? En stel dat een medewerker in vaste dienst solliciteert op een van de nieuwe functies en de baan niet krijgt. Wat zijn dan de gevolgen?’

Ridderbos: ‘Ik snap de wens naar zekerheid, maar we zijn nog niet zover dat we op deze scenario’s antwoord kunnen geven.’

‘Dit is geen bezuinigingsoperatie’, zei Jan van der Boon, directeur bedrijfsvoering van de universiteit. ‘We willen meer doen, en dingen beter doen. We kiezen voor een breed palet aan kennis in de toekomstige organisatie. Dat biedt ook ruimte voor de verschillende kwaliteiten van de medewerkers. Ik heb er alle vertrouwen in dat als iedereen zich redelijk opstelt, dat we er heel goed uitkomen.’

De raad heeft na de uitleg van het college een positief advies gegeven over het verder uitwerken van de reorganisatie. Het definitieve plan wordt dan weer voorgelegd aan de raad. VB