Nieuws
'Waarom studenten extra bsa aandoen?'
Studenten in de universiteitsraad willen af van bsa in tweede jaar omdat een meerderheid Tweede Kamer niets ziet in de maatregel. Maar het college van bestuur wil het experiment niet stoppen.
donderdag 29 oktober 2015

Door Vincent Bongers In 2013 maakte minister Bussemaker van Onderwijs het mogelijk om een bindend studieadvies in het tweede jaar in te voeren. De Universiteit Leiden besloot mee te doen aan het experiment dat nog tot 2019 loopt. Studenten moeten in twee jaar 90 studiepunten halen waarvan 45 in het eerste jaar. Leiden is de enige universiteit waar het bsa in het tweede jaar voor vrijwel elke studie geldt. Alleen de unica vallen niet onder de maatregel. En ook de met de TU Delft gedeelde opleidingen doen niet mee.

Er zijn inmiddels studenten weggestuurd en het college gaat de maatregel evalueren. De studenten in de raad vinden dat het college maar beter kan stoppen met het experiment.

‘Het politieke draagvlak voor de regeling ontbreekt totaal’, zei Marjolein Bouterse van studentenpartij CSL. ‘Een meerderheid in de Kamer is tegen. We weten al dat er geen landelijke bsa in het tweede jaar komt. Dus is het is überhaupt de vraag of we wel door moeten gaan met het experiment. Moeten we dit studenten wel aandoen?’

‘Een paar Kamerleden zeggen nu dat ze er niets in zien’, zei vice-rector Simone Buitendijk. ‘Dat is geen reden voor de minister om te stoppen met het experiment. En dus ook niet voor ons. Nu stoppen getuigt ook niet echt van goed bestuur. Het is echt ongewenst om dit te beginnen en niet af te maken. Dan weet je nog niet of het werkt.’

‘Het zijn niet een paar Kamerleden die tegen zijn’, aldus Sander van Diepen van studentenpartij BeP. ‘Er is een motie ingediend tegen de regeling en die is ondersteund door de meerderheid van de Kamer. Nu zijn Leidse studenten proefkonijnen. Zij zijn de dupe en betalen een hoge rekening.’

Een van de indieners van de motie is Mohammed Mohandis van de PvdA, de partij van de minister. Mohandis vindt wel dat Leiden het experiment moet kunnen afronden.

Buitendijk: ‘Ik ben geen politicoloog maar volgens mij is het niet zo dat als Kamerleden met een motie een streep door de regeling willen zetten, dat dat dan ook gebeurt. De minister bepaalt dat nog altijd zelf. Ze hoeft de motie niet uit te voeren.’

Het ICLON gaat in opdracht van het college het bsa in het tweede jaar analyseren. ‘Het is moeilijk om in een enquête over dit onderwerp kwantificeerbare gegevens te halen over hoe studenten de regeling ervaren. Dat was wel eerst het plan, maar dat is aangepast. We hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van focusgroepen en het aantal studentenpanels uit te breiden. Wat betreft de kwantitatieve data maken we alleen gebruik van de gegevens uit Usis.’

Van Diepen wilde weten op welk punt het college het experiment als een mislukking ziet.

Buitendijk: ‘Als uit de evaluatie blijkt dat studenten niet meer punten zijn gaan halen door deze maatregel. Dan is dat problematisch. De regeling is niet bedoeld om studenten weg te sturen. Maar om het studietempo erin te houden. En we willen ook geen goede studenten wegsturen. Maar het is heel moeilijk om nu te zeggen: “Als er dit of dat uitkomt, dan stoppen we er maar mee.” We moeten het onderzoek afwachten.’ De planning is dat de evaluatie in december is afgerond.