Nieuws
‘Waarom is Den Haag het ondergeschoven kindje?’
Het college van bestuur heeft een visie studentenwelzijn opgesteld, maar de universiteitsraad is zeer kritisch. Het is te vaag, en er is te weinig aandacht voor internationals en Den Haag.
Vincent Bongers
donderdag 2 februari 2023

In de visie staan vijf pijlers waarop het studentenwelzijnsbeleid steunt, namelijk ‘awareness, preventie en vroegsignalering, een adequaat ondersteuningsaanbod, deskundigheidsbevordering van studentenbegeleiders en welzijn van studenten bevorderen door binding en veilig studieklimaat.’

De raad is er blij mee dat er een visie voor de lange termijn ligt, maar was kritisch op het gebrek aan inhoud van het document. ‘Er staat weinig specifieks in over Leiden en hoe bepaalde doelen behaald moeten worden’, aldus Rebekka van Beek van studentenpartij PBMS. ‘Als we dit bij de Rijksuniversiteit Groningen zouden neerleggen, past het ook. Een heldere probleemanalyse van wat er speelt op de Universiteit Leiden ontbreekt en die is juist noodzakelijk om duidelijk inzicht te krijgen over wat de heikele punten voor de studenten hier zijn.’

Onderscheid

Het valt ook op dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de vestigingen in Leiden en Den Haag. ‘Het is één universiteit maar er zijn twee verschillende studentengemeenschappen, met uiteenlopende problemen. Den Haag dreigt een ondergeschoven kindje te worden.’

'Het kan niet zo zijn dat de oplossingen voor studenten extra druk leggen op medewerkers'

De raad wil meer aandacht voor Den Haag, ook omdat er daar relatief veel internationals studeren. ‘Internationale studenten worden nauwelijks benoemd in het stuk. Er moet voor hen maatwerk worden geleverd.’

Verder zijn er in Den Haag in verhouding tot Leiden weinig mogelijkheden voor studenten om zich te verenigen, een cruciale factor voor studentenwelzijn, aldus de raad.

Zwart gat

De zorg om Den Haag is groot, aldus Ella Picavet van studentenpartij DSP. De Haagse Faculty for Governance and Global Affairs moet niet als enige opdraaien voor de problemen. ‘Alle faculteiten zijn actief in Den Haag. Het uitvoeringsplan moet daar rekening mee houden.’

Er is ook onvoldoende nagedacht over de impact van de plannen op de werkdruk, aldus Van Beek. ‘Hoe groot gaat deze zijn? Het kan niet zo zijn dat de oplossingen voor studenten extra druk leggen op medewerkers.’

Verder heeft de raad zorgen over de financiering van het welzijnsbeleid na 2023. ‘De periode daarna is een zwart gat op dit moment. We willen graag zien wat de plannen gaan kosten en hoe dat gaat worden betaald.’

‘In de visie moet ook duidelijk staan welke rol de universiteit precies heeft’, merkte Jeppe Bandringa van studentenpartij LVS op. ‘Waar liggen de grenzen van het studentenwelzijnsbeleid?’

De GGZ heeft lange wachtlijsten. ‘De universiteit moet niet de functie van de reguliere zorg overnemen’, reageerde Van Beek. ‘Dat is onze taak niet.’ Op maandag 13 februari spreekt de raad met het college over de visie.