Nieuws
Kamervragen over diversiteitsbarometer: ‘Ongewenste data-uitwisseling’
De VVD heeft Kamervragen gesteld over de Barometer Culturele Diversiteit, waaraan ook de Leidse universiteit meedoet. Volgens de partij is er sprake van een ‘ongewenste uitwisseling van gegevens’.
Anoushka Kloosterman
woensdag 14 april 2021

Mogen universiteiten gegevens van medewerkers delen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de Barometer Culturele Diversiteit? Daarover hebben Ulysse Ellian en Hatte van der Woude (VVD) Kamervragen gesteld.

Ze willen van demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven weten of het delen van data indruist tegen de privacywet, waarin staat dat de universiteit geen gegevens mag verzamelen over de afkomst en etniciteit van medewerkers.

Ook willen ze weten of de Autoriteit Persoonsgegevens is geraadpleegd, en of er een zogeheten Data Procession Impact Assessment is uitgevoerd om privacyrisico’s van gegevens verzamelen in kaart te brengen.

Verweer

Daarnaast vragen ze ‘welke rechtsmiddelen’ medewerkers kunnen aanwenden ‘om in verweer te komen tegen deze ongewenste uitwisseling van gegevens’. Ook vinden ze ‘dat personen niet gereduceerd mogen worden tot enkel hun etniciteit of migratieachtergrond en dat het daarom onwenselijk is om een barometer van deze strekking binnen het hoger onderwijs bij te houden’.

Eerder leverde de Leidse universiteitsraad kritiek op de barometer

Leiden is een van de universiteiten die meedoen met de Barometer van het CBS. De universiteit levert gegevens aan over medewerkers: geen naam of BSN-nummer, wel geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging en faculteit of dienst, functiegroep (van meer dan 250 personen), salarisschaal en dienstverband. Het CBS verwerkt de data en geeft de universiteit een overzicht van de migratieachtergrond van hun medewerkers: geen, westers, of niet-westers.

Kritiek

Het leverde in Leiden kritiek op van de universiteitsraad, die vooral viel over de opt-out-strategie. Medewerkers die niet wilden dat hun gegevens gedeeld werden, hadden twee weken om dit aan te geven, maar dit kon niet anoniem.

Diversity officer Aya Ezawa zei vorige week in Mare dat er bewust voor een opt-out-strategie was gekozen, op advies van experts. ‘Bij een opt-in krijg je sneller het gevoel dat je onder druk staat om ja te zeggen.’

Ook benadrukte ze dat de universiteit geen gegevens verzamelt over etniciteit of afkomst, maar dat de gegevens uit het personeelsbestand dienen als ‘koppelsleutel’, en dat het CBS die gegevens koppelt aan hun eigen data over migratieachtergrond.

‘Wij krijgen alleen te zien per faculteit en per functiegroep hoeveel procent een migratieachtergrond heeft. Het komt niet terug in onze administratie, en individuele medewerkers zijn niet herleidbaar.’