Nieuws
Vrouwen doen minder onderzoek
Vrouwen aan universiteiten besteden minder tijd aan onderzoek dan hun mannelijke collega’s. Ze geven wel meer onderwijs dan mannen.
Vincent Bongers
donderdag 21 maart 2019

Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is opgesteld.

Het LNVH wil het aandeel van vrouwen in de wetenschap vergroten. Het percentage vrouwen met een wetenschappelijke functie aan de universiteit neemt elk jaar mondjesmaat toe. De stichting heeft nu een onderzoek gepubliceerd over de verschillen tussen het werk dat mannen en vrouwen doen op de universiteit.

Er werd een survey gestuurd naar ruim 14.000 wetenschappers, verbonden aan de veertien universiteiten. Ongeveer een derde van deze benaderde medewerkers vulde de enquête in. Uit de binnengehaalde gegevens komt naar voren dat vrouwelijke wetenschappers minder vaak hoge posities bekleden dan mannen. Zo is 63 procent van de vrouwen universitair docent. Bij de mannen is dat 43 procent. Bij de hoogleraren is het verschil ook groot: 17 procent van de vrouwelijke wetenschappers tegenover 34 procent van de mannelijke.

Vrouwen in de wetenschap hebben verder vaker een tijdelijk contract in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Hoewel de meeste wetenschappers fulltime werken hebben vrouwen, specifiek als zij kinderen hebben, vaker een parttime baan dan mannen, aldus het rapport. ‘Als mannen in de wetenschap parttime werken, dan hebben zij vaker een betaalde baan naast het werk op de universiteit. Terwijl vrouwen die parttime werken vaker de tijd die ze minder werken, besteden aan onbetaalde zorg- en huishoudelijke taken en het afmaken van hun werk voor de universiteit.’

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen per jaar gemiddeld 70 uur minder van hun tijd spenderen aan onderzoek dan mannen. ‘Het ouderschap lijkt sterke negatieve consequenties te hebben voor de afspraken over beschikbare onderzoekstijd voor vrouwen, maar niet voor mannen in de wetenschap,’ aldus het onderzoek.

‘Onder wetenschappers met kinderen bleken vrouwen, ongeacht of zij fulltime of parttime werken, 5 procent minder tijd voor onderzoek te krijgen dan mannen. Dit verschil komt op jaarbasis neer op 87 uur.’
Vrouwen staan wel vaker in de collegezaal dan mannen. Per jaar besteden zij 52 uur meer dan mannen aan onderwijs. Dat komt onder andere doordat veel van de vrouwen in het onderzoek universitair docent zijn, en die geven vaak meer onderwijs.

De Universiteit van Amsterdam wil het aantal vrouwelijke hoogleraren flink omhoog zien te krijgen, schrijft Folia, het online magazine van de universiteit. Het college van bestuur heeft het streven dat vanaf volgend jaar 50 procent van alle vacante hoogleraarsposities moet worden ingevuld door een vrouw. Dat staat in de conceptnota diversiteit die het UvA-bestuur heeft opgesteld.