Nieuws
Vrijspraak voor Eritrea-expert
De Leidse hoogleraar Mirjam van Reisen is vrijgesproken van smaad en laster.
donderdag 11 februari 2016

Een Eritreeër die in Nederland is opgegroeid had een kort geding tegen haar aangespannen. Hij meende dat ze hem ‘de spil van de Eritrese inlichtingendienst’ had genoemd en eiste rectificatie. Volgens de rechter valt de opmerking echter binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

Van Reisen is Eritreadeskundige en sinds januari hoogleraar computing for society bij het Leiden Centre of Data Science. Ze onderzoekt sinds 2010 de mensenhandel in de Sinaï, met name van Eritreeërs, en publiceert vaak over het land. Ze ondervindt daarbij regelmatig intimidatie en invloed van het Eritrese regime, net als de Eritrese gemeenschap in Nederland. In een interview met BNR-Nieuwsradio sprak ze over ‘de spil’ van de Eritrese inlichtingendienst, die de broer zou zijn van twee IND-tolken. Voor Meseret Bahlbi was het duidelijk dat Van Reisen hem daarmee bedoelde. Hij is opgegroeid in Nederland en lid van de jongerentak van Eritrea’s enige politieke partij, PFDJ. Hij beschuldigde haar van smaad en laster en spande een kort geding aan.

Naast een rectificatie eiste Bahlbi ook nog een schadevergoeding van 25.000 euro omdat hij reputatie- en inkomensschade had geleden door de opmerking. De rechter vond dat Van Reisen binnen de grenzen van de meningsuiting is gebleven en dat haar belangen zwaarder wegen dan die van Bahlbi. ‘De uitlatingen van Van Reisen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal en zijn dan ook niet onrechtmatig.’

Bahlbi draait op voor de gerechtelijke kosten die door Van Reisen zijn gemaakt. VB/MVW