Nieuws
Verwarring over PhD-cursussen
Moeten promovendi nou verplicht cursussen volgen, of niet? Daar is onduidelijkheid over.
Anoushka Kloosterman
donderdag 28 november 2019
Foto: Marco Verch (CC BY 2.0)

In de richtlijn Promotietrajecten staat dat promovendi 140 uur aan activiteiten die te maken hebben met transferable skills tijdens hun promotietraject moeten doen.

Raadslid Coco Kanters vroeg om opheldering aan het bestuur tijdens de faculteitsraadvergadering van Sociale Wetenschappen: bij veel promovendi heerst het beeld dat ze niet kunnen promoveren zonder 140 uur aan cursussen te hebben afgerond, omdat in de richtlijn staat dat dit verplicht is.

Dat is niet zo, zegt Hester Bergsma op de vergadering van vorige week donderdag. Vooralsnog kunnen PhD’s dus gewoon promoveren, ook als ze niet 140 uur cursussen hebben gevolgd in transferable skills: vaardigheden die ook in andere banen handig zijn, zoals presenteren en solliciteren. ‘Er is een spanningsveld tussen wat er in de richtlijn staat, en wat de werkelijke eisen zijn om te mogen promoveren. Die discrepantie blijft voorlopig onopgelost’.

Die 140 uur kan eventueel ook ingevuld worden als de promovendus op een andere manier die vaardigheden heeft gehaald, zegt decaan Paul Wouters: ‘We kunnen niet half-opgeleide mensen afleveren. Maar als ze de vaardigheden hebben, dan zijn die uren volbracht.’ Het bestuur ziet het eerder als een verplichting van hun kant om voldoende cursussen te bieden.

Desondanks blijft het woord ‘verplicht’ wel in de richtlijn staan. ‘Dat impliceert dat er consequenties zijn’, zegt Kanters. ‘Dat is dus het spanningsveld’, zegt Bergsma. ‘Maar als wij PhD’s afleveren die niet één uur aan transferable skills hebben besteed, is dat ook niet goed’.