Nieuws
Vertrokken LVS’ers starten nieuwe partij: Students’ Collective
Leden die na een interne strijd binnen de studentenpartij LVS zijn geroyeerd of opstapten, zijn een nieuwe partij gestart: Students’ Collective. SC gaat samenwerken met DSP: middels een lijstverbinding doen ze mee aan de universitaire verkiezingen.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 28 maart 2024
Foto Marc de Haan

Nadat afgelopen weekend de Instagrampagina is gelanceerd, heeft de Universiteit Leiden er officieel een nieuwe studentenpartij bij: Students’ Collective (SC). Het collectief gaat voor de verkiezingen in april een lijstverbinding aan met studentenpartij DSP en gaat nauw samenwerken in de universiteitsraad en faculteitsraden.

Aan het ontstaan ervan ging wel een en ander vooraf: in december schreef Mare over de implosie van studentenpartij LVS na een hoogoplopende ruzie over fusieplannen met partijen DSP en ONS (deel 1; deel 2; deel 3). Tegenstanders vonden dat de procedure onreglementair verliep en voelden zich monddood gemaakt. Na een hoop procedureel gedoe werden dertig leden geschorst en vijf geroyeerd. Tientallen leden zegden uit onvrede hun lidmaatschap op.

Daarna heeft een aantal geroyeerde en weggelopen LVS’ers de hoofden bij elkaar gestoken om samen een nieuwe partij op te richten, vertelt universiteitsraadslid Ebrar Kaya, een van de bij SC aangesloten studenten en geroyeerd bij LVS. ‘Inmiddels is het deel dat bij LVS lid was een minderheid. Er waait een frisse wind met nieuw bloed. Begin deze week waren we met dertig personen en dat aantal groeit gestaag.’

Geen bestuur

De partij is zo informeel mogelijk ingericht: het is geen vereniging of stichting en er is geen bestuur dat de leiding heeft. ‘We rouleren de rollen’, licht Kaya toe, ‘en vragen elke keer iemand anders om bijeenkomsten en vergaderingen te leiden.’

Kaya was sinds zijn royement bij LVS onafhankelijk raadslid in de universiteitsraad, maar is dat nu namens SC. Hij maakt sowieso zijn termijn af tot september. ‘Daarna zou ik absoluut door willen, want ik vind het leuk en belangrijk werk. Maar of ik er weer in kom hangt natuurlijk af van of ik word verkozen. Op de kieslijst sta ik op plek twee.’

Universiteitsraadslid Jeppe Bandringa, die zijn lidmaatschap bij LVS opzegde, laat weten zijn termijn af te maken, maar vanaf september geen onderdeel meer te zijn van SC en dus niet op de kieslijst te komen.

Tot een fusie met DSP komt het niet, maar SC gaat voor de komende verkiezingen wel een lijstverbinding aan met de studentenpartij. ‘Onze kernwaarden zijn hetzelfde’, vertelt Kaya. Belangrijke onderwerpen die de partijen willen agenderen: het verbreken van de banden met fossiele bedrijven en organisaties die de mensenrechten schenden, het faciliteren van gelijke (baan)kansen en het bestrijden van discriminatie. Kaya: ‘De meerderheid van de gebouwen is bijvoorbeeld nog steeds niet toegankelijk voor mensen met een beperking en als je niet vloeiend Nederlands spreekt kan je nauwelijks meedoen met de medezeggenschap.’

geen fusie

Hoewel een deel van de oud-LVS-leden ook plannen had om te fuseren met ONS, is een fusie of een nauwere samenwerking met hen niet aan de orde. ‘Onze doelen kunnen dezelfde zijn, maar de prioriteiten kunnen verschillen’, aldus Kaya. ‘Wij liggen dichter bij DSP en hebben met ONS dus niet gesproken over een gedeelde kieslijst.’ ONS zei in januari ook al tegen Mare niets te zien in een fusie.

DSP is verheugd over de samenwerking, laat voorzitter Max Adams weten. ‘In de kern hebben we gezamenlijke waarden: we willen een inclusieve en anti-racistische plek van de universiteit maken. Middels een gedeelde fractie kunnen we meer zetels halen, samen stemmen en vragen stellen en het raadswerk beter verdelen. Maar we fuseren niet, dus we blijven onze eigen identiteit behouden. DSP blijft staan voor de internationale student en de Campus Den Haag.’

Dat SC onder andere is opgericht door leden die zijn geroyeerd bij LVS, is voor DSP geen probleem. ‘We weten van de implosie bij LVS, maar we richten ons niet op het verleden. We zien een groep studenten die heel erg dezelfde waarden en doelen heeft als wij. De problemen die ze bij LVS hadden staan daar helemaal los van. Dit is een nieuwe verkiezing met een nieuwe partij.’