Nieuws
Manifest: verkameringsbeleid moet van tafel
De Leidse jongerenafdelingen van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks verzetten zich tegen de verkameringsplannen van het stadsbestuur. In een ‘verkameringsmanifest’ schrijven ze dat er ‘geen student op straat mag komen te staan.’
Vincent Bongers
donderdag 28 november 2019

De partijen willen dat er een grondig onderzoek komt naar de vermeende studentenoverlast.

Het college van B&W wil nieuw verkameringsbeleid invoeren om overlast, voornamelijk van studenten, te beperken en verhuurders aan te pakken die niet de juiste vergunning hebben om panden te verkameren.

Een van de plannen is het invoeren van quota: in de binnenstad mag maximaal 15 procent van de panden worden verkamerd. Voor de schil rond het centrum is dat 8 procent, daar nog verder buiten gaat het om 5 procent. Door de nieuwe regeling worden rond de zeshonderd Leidse studenten hun kamer uitgezet. Dit proces gaat minimaal vier jaar duren.

De Leidse JOVD, DWARS, Jonge Democraten en het CDJA schrijven in hun manifest dat het ‘voorstel van het college volledig het doel mist waarvoor het is bedacht’, namelijk ‘Leiden leefbaarder maken voor iedereen.’

Het college wil, schrijven de jongerenpartijen, ‘straatgerichte quota instellen voor het aantal studentenhuizen, inpandige fietsenstallingen verplichten en naast elkaar liggende studentenhuizen verbieden.’ De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel maar ‘duizend studenten zijn doodsbenauwd over de onzekerheid dat zij een thuis verliezen. Dit zonder te weten of ze daadwerkelijk overlast veroorzaken!’

'Een quotum mag niet resulteren in de uitzet van studenten'

In het manifest staan negen eisen aan de gemeente Leiden. Zo moet er een ‘grondig en transparant onderzoek’ komen ‘naar de gebieden waar de vermeende overlast plaats zou vinden’. Verder kunnen er geen quota worden ingevoerd ‘zolang er sprake van een woningtekort is. Als er een quotum komt, moet deze aangepast zijn aan de situatie in de desbetreffende wijk. Een quotum mag niet resulteren in de uitzet van studenten.’

Een andere eis is dat ‘studenten, die als resultaat van het beleid uit huis worden gezet, moeten worden voorzien met alternatieve huisvesting.’

Verder moet het ‘mogelijk zijn om twee studentenhuizen naast elkaar te hebben’ en willen de partijen dat het college het plan voor verplichte inpandige fietsenstallingen laat vallen.

De partijen roepen het college op ‘beleid zoals het nu op tafel ligt te schrappen’. ‘Iedereen is tegen overlast en wij onderschrijven dat er maatregelen getroffen moeten worden. Dit beleid leidt echter tot willekeur en verdere oververhitting van de Leidse woningmarkt. Leiden verwacht beter van u.’

Donderdagavond debatteert de gemeenteraadscommissie stedelijke ontwikkeling over de verkameringsplannen.

Haags verzet tegen verkamering

In Den Haag is het opdelen van woningen ook een probleem. Althans, dat vinden de gemeenteraadsfracties van ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag en GroenLinks. Deze partijen hebben een voorstel ingediend waarmee ze verkamering willen tegengaan. ‘In steeds meer Haagse woonwijken neemt verkamering toe’, schrijven de partijen. ‘Woningen worden steeds vaker omgezet in los verhuurbare kamers met allerlei leefbaarheidsproblemen tot gevolg. Onze mailboxen stromen vol met klachten: overbewoning, geluidsoverlast en steeds meer (wees)fietsen op smalle stoepen.’