Nieuws
Eén op de drie bèta’s volgt geen verplichte veiligheidstraining
Een derde van de medewerkers van de bètafaculteit heeft verplichte veiligheidstraining niet gevolgd.
Mark Reid
maandag 15 februari 2021

Dat blijkt uit het arbo-jaarverslag 2019. De faculteit streeft ernaar om 80 procent van de medewerkers getraind te hebben, maar dat percentage schommelt al jaren tussen de 55 en 66.

Onder de verplichte training vallen het ontruimen van gebouwen, het melden van incidenten en een instructie in laboratoriumveiligheid.

De lage opkomst is volgens het faculteitsbestuur deels te wijten aan de koppeling van de veiligheidscursus aan de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. De cursus en introductie zijn inmiddels losgekoppeld. Het bestuur hoop dat dit tot een toename in het aantal deelnemers aan de veiligheidstraining leidt.

Het percentage getrainde medewerkers schommelt al jaren tussen de 55 en 66

Hoewel de faculteit de veiligheidstraining organiseert, ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het volgen van de cursus bij de wetenschappelijk directeuren van de instituten.

Decaan Michiel Kreutzer zei tijdens de vergadering van de faculteitsraad dat hij begreep dat naleving lastig is, maar hij hoopt dat de verantwoordelijkheid wel bij de instituten kan blijven.

Het is nog niet bekend wat de coronacrisis voor effect zal hebben op het percentage medewerkers dat de veiligheidstraining heeft gevolgd. De veiligheidstrainingen zijn voor het grootste deel van het jaar opgeschort, maar door de pandemie is het aantal nieuwe medewerkers ook lager dan normaal.