Nieuws
Veiligheid nog niet verbeterd
De veiligheid van het in 2017 gerenoveerde P.J. Vethgebouw is op sommige punten niet optimaal.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 13 juni 2019

Dat blijkt uit het Arbo-veiligheid- en milieujaarverslag 2018. De afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beoordeelde het gebouw op onder meer brandbestrijding, nooduitgangen, liften en noodverlichting. VGM stelt daarin vast dat hoogteverschillen onvoldoende zijn gemarkeerd, de vluchtwegaanduiding op sommige plaatsen niet goed zichtbaar is, de balustrade in de bibliotheek te laag is, en blusmiddelen onvoldoende zichtbaar zijn. Ook draait de vluchtdeur naar de Nonnensteeg tegen de richting in.

‘In 2018 is het door Vastgoed toegezegde plan van aanpak nog niet opgesteld’, staat in het verslag. ‘De aandachtspunten zijn in het overleg tussen faculteit en Vastgoed aan de orde geweest. Tot op heden zijn er door Vastgoed geen maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren.’

Om de aandacht op de gebreken te blijven vestigen, is deze zogenoemde risico-inventarisatie & -evaluatie opnieuw opgenomen in het jaarplan 2019 van de faculteit Geesteswetenschappen.

Ook staat in het jaarverslag dat in de douches van het LAK-theater een ‘hardnekkige’ legionellabesmetting gaande is. De studenten en medewerkers van het LAK-theater zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief van de biologische veiligheidsfunctionaris van de afdeling Veiligheid en Milieu. Reden tot paniek is er echter niet, legt assistent Biologische Veiligheid Miranda Pellenkoft van de Universiteit Leiden desgevraagd uit. ‘Die douches zijn helemaal afgesloten en er komt een nieuw leidingsysteem. Momenteel kan niemand er gebruik van maken.’ Het zou gaan om vier douches, verdeeld over twee kleedruimtes. Overigens geeft Pellenkoft aan dat de douches in de universiteitsgebouwen doorgaans wekelijks automatisch worden doorgespoeld om de kans op legionella te verkleinen.