Nieuws
Veel dubieuze contracten
PhD’s mogen minstens vier jaar doen over hun proefschrift. Een fors deel van de promovendi krijgt echter een contract met een kortere looptijd. In 2017 nam het aantal van deze ‘dubieuze contracten’ toe tot 15 procent.
Vincent Bongers
donderdag 14 maart 2019

Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsvoorwaarden van Promovendi Netwerk Nederland (PNN), die dinsdag verscheen.

Volgens de belangenorganisatie is een aanstellingsduur voor promovendi van korter dan vier jaar ‘dubieus’. Dat geldt ook voor een aanstelling van minder dan 1 full time equivalent in die vier jaar.

In 2017 was dat bij vijftien procent van de in dat jaar aangeboden contracten het geval. Dat is een toename ten opzichte van 2016, toen was het 14,2 procent. In 2015 lag dat getal nog fors lager: 10,1 procent.
Ook voor 2018 zijn er al cijfers. Het aantal te kortlopende contracten lijkt juist te dalen naar 11,2 procent.

Volgens PNN is er echter geen reden tot juichen, de daling is volgens het netwerk namelijk het gevolg van het minder transparant worden van universiteiten en universitaire ziekenhuizen.

‘Ten opzichte van 2017 is er bijna een verdubbeling van het aantal vacatures die de lengte van een promovendicontract niet noemen. Dit is zorgwekkend, temeer omdat in 2018 de cao voor het eerst een bepaling bevat die voorschrijft dat PhD-contracten “in beginsel vier jaar fulltime” zijn.’

Juist die specifieke bepaling heeft mogelijk een averechts effect gehad, aldus PNN. ‘Dit kan betekenen dat universiteiten sindsdien huiverig zijn voor het openlijk aanbieden van kortere aanstellingen.’

PNN maakt zich ‘ernstige zorgen over dit stijgende gebrek aan transparantie, dat helaas past in een bredere ontwikkeling waarbij universiteiten promovendi aanstellen buiten de cao om.’

Het netwerk vindt daarnaast dat het ‘geen pas geeft dat universiteiten contracten aanbieden die zowel korter dan vier jaar zijn als minder dan 1 fte. Het aanbieden van dergelijke contracten moet nu stoppen.’

Verder moet wat de promovendi betreft de premie die universiteiten krijgen van het ministerie van Onderwijs voor elke promotie ‘enkel worden toegekend bij eerlijke aanstellingen, die conform de cao zijn.’

Het netwerk gebruikt in het onderzoek van vacatures die worden gepubliceerd op de website van AcademicTransfer een grote databank met universitaire vacatures. ‘Deze manier van dataverzameling is de enige die ons ter beschikking staat, omdat veel universiteiten niet over duidelijke gegevens lijken te beschikken of deze niet willen delen’, schrijft het netwerk.