Nieuws
'UvA-rector pleegde plagiaat in Leidse tijd'
Dymph van den Boom, de oud-rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, lijkt plagiaat te hebben gepleegd in haar Leidse proefschrift.
Bart Braun
woensdag 5 juni 2019
Beeld Bas van der Schot

Deze week schreef NRC Handelsblad dat prof. Dr. Dymph van den Boom in haar toespraken als rector van de UvA teksten van andere mensen gebruikte zonder duidelijk te maken dat de woorden niet van haarzelf afkomstig waren. Ook in het bekroonde proefschrift waarop ze in 1988 in Leiden promoveerde, zou niet correct geciteerd zijn.

NRC
spreekt van 40 gevallen: ‘Soms wordt in het geheel geen bron vermeld; in andere gevallen maakt het noemen van een bron niet duidelijk dat er zonder aanhalingstekens tekst is gekopieerd. Het patroon is hetzelfde als in de redes.’
De ontdekking van onderzoeksjournalist Frank van Kolfschoten is extra pikant omdat Van den Boom zich als bestuurder actief inzette tegen plagiaat.

In een reactie aan NRC gaf Van den Boom aan dat toespraken niet langs dezelfde lat gelegd moeten worden als wetenschappelijke publicaties. En haar proefschrift was geschreven in een tijd waarin promovendi nog niet goed werden geschoold in correcte bronvermelding. Zowel haar promotor, professor emeritus Dolph Kohnstamm, als promotiecommissielid professor emeritus Willem Koops, spreken dat echter tegen. ‘Zo slordig met teksten omspringen heette ook toen al plagiaat’, aldus Koops in NRC.

De UvA heeft een externe commissie ingesteld om te onderzoeken of er sprake is van plagiaat in de openingstoespraken en het proefschrift, en neemt geen standpunt in tot die commissie klaar is.