Nieuws
Universiteitsraad kraakt werkdrukbeleid college
De universiteitsraad vindt dat het college van bestuur veel te weinig doet om de werkdruk aan te pakken. ‘We zijn pleisters aan het plakken.’
Vincent Bongers
donderdag 28 september 2023

De universiteitsraad is ontevreden over de aanpak van de hoge werkdruk, bleek maandag tijdens de vergadering. Extra ergernis is de gebrekkige informatievoorziening vanuit het bestuur.

‘Tijdens de commissievergadering konden we niet met ambtenaren spreken over concrete oplossingen’, zei Ella Picavet van studentenpartij DSP en voorzitter van de commissie personeel, studentenzaken & internationalisering.

‘Er was onvoldoende informatie om tot een gedegen oordeel te komen over de stand van zaken rond werkdrukvermindering. Terwijl de werkdruk belachelijk hoog is en snel omlaag moet.’

‘Het was een vreemd gesprek’, vulde Mark Dechesne van personeelspartij LAG aan. ‘Geen enkele vraag is beantwoord door de ambtenaren. Er werd ook geen enkele poging gedaan om concreet te zijn over werkdrukvermindering. Als je hier serieus mee bezig bent als college, dan is raadsvragen beantwoorden toch het minste wat je kunt doen.’

Problemen niet opgelost

‘Ik heb niet het idee dat er fundamentele oplossingen worden bedacht’, oordeelde Patrick Klaassen van personeelspartij Universitair Belang. ‘We zijn veel pleisters aan het plakken en schuiven problemen voor ons uit in plaats van ze op te lossen.’

Er zijn workshops, gesprekken en trainingen over werkdrukverlaging, aldus Klaassen. ‘Dat soort initiatieven is juist werkdrukverhogend, want dat komt bovenop het werk dat mensen nu al doen.’ ‘Structurele oplossingen blijven uit’, stelde ook Jeppe Bandringa van studentenpartij LVS. ‘Dat moet veranderen.’

Timothy de Zeeuw van personeelspartij LAG vond dat het bij het college ontbreekt aan visie over welk beleid nu werkdrukverlagend is. ‘Terwijl we over dit onderwerp toch al heel lang spreken en het iets is waar medewerkers veel last van hebben. Er moeten keuzes worden gemaakt. Wat gaan we nu daadwerkelijk doen?’

Volgens Klaassen kan de universiteit de werkdruk alleen fundamenteel verlagen door bepaalde dingen gewoon niet meer te doen. ‘Of we moeten meer mensen aannemen.’

‘Vrij veel zaken worden door het college gezien als werkdrukverlagend’, zei Max van Haastrecht van personeelspartij PhDoc. ‘Terwijl die niet per se dat als doel hebben. Ook landelijk beleid als Erkennen en Waarderen werd bijvoorbeeld genoemd. We moeten scherp zijn op wat er allemaal als werkdrukverlagend wordt aangemerkt.’

Rotte vruchten

De raad heeft het voor elkaar gekregen dat de aanpak een van de speerpunten is in het nieuwe universitaire strategisch plan, merkte Bas Knapp van studentenpartij LSP op. ‘We willen ook in stukken als de begroting zien wat het college doet om de werkdruk te verlagen.’

De universiteit stopt heel veel tijd in het bedenken van een strategie, aldus Knapp. ‘Hartstikke mooi, maar dat heeft geen zin als daar geen keuzes aan zijn verbonden. Het college legt ons geen keuzes voor waar we vervolgens over kunnen oordelen.’

De Zeeuw vond dat er ook meer druk op het ministerie van Onderwijs moeten worden gezet. ‘We krijgen al decennia te weinig geld en daar plukken we nu de rotte vruchten van.’ Universiteitskoepel UNL moet volgens hem meer doen om de financiering op te krikken.

‘Misschien moeten we als sector een keer echt een streep zetten, maar we blijven ons gedragen als het braafste jongetje in de klas. Dat houdt toch een keer op.’