Nieuws
Kritiek op voorgenomen bezuinigingen: ‘Bestuur slaat de plank echt mis’
De universiteitsraad heeft veel kritiek op voorgenomen bezuinigingen en andere plannen van het college van bestuur. Maar doordat de raad verdeeld is, blijft onduidelijk of de leden het beleid zullen wegstemmen.
Vincent Bongers
donderdag 25 mei 2023
Illustratie: Bas Schot

In de kadernota 2024-2028 staat onder andere dat er vanaf 2026 een bezuiniging zal worden doorgevoerd. Het gaat dan om een korting van 1 procent op alle faculteiten en diensten. Dat levert een besparing op van ruim 4 miljoen euro per jaar.

De universiteit moet bezuinigen vanwege de hoge energiekosten, al zijn die lager dan eerder begroot. Verder ontvangt de universiteit een groot bedrag aan starters- en stimuleringsbeurzen en geld uit de zogeheten sectorplannen. Maar die miljoenen zijn ‘geoormerkt’: ze zijn door het ministerie gekoppeld aan een specifieke doelen en vallen niet onder het reguliere verdeling van middelen door het college aan de faculteiten en diensten.

Red onderwijs en onderzoek

De raad heeft instemmingsrecht op de hooflijnen van het financiële beleid in de kadernota. De voorgestelde besparing is een van de redenen voor personeelspartij LAG om niet in te stemmen.

‘Er moet niet 1 procent afgeroomd worden bij iedereen’, zei Remco Breuker van LAG tijdens de universiteitsraadsvergadering. ‘We moeten eerst kijken waar we kunnen korten zonder het onderwijs en onderzoek te schaden.’ Breuker dacht dan aan de uitvoering van het nieuwe strategisch plan van de universiteit. ‘Daarvoor is aardig wat geld opzij gezet. Begin daar maar eens met bezuinigen.’

Maar Patrick Klaassen van personeelspartij UB vond onderwijs en onderzoek ontzien te simpel. ‘Dat betekent namelijk meer dan 1 procent bij ondersteunende diensten snijden, die ook taken uitvoeren die onderwijs en onderzoek mogelijk maken. Dit levert niet per se een betere situatie op voor wetenschappers.’

‘Je moet zelfs ruzie maken om een slot op je deur te krijgen. Als je dat wilt bespreken, wordt daar denigrerend op gereageerd’

De veel te hoge werkdruk op universiteiten is nog steeds een heel groot probleem waar echt wat aan moet worden gedaan’, vond Breuker. Ook de huisvestingsplannen waren volgens hem een reden om niet in te stemmen. ‘Bij werknemers van Geesteswetenschappen is grote ontevredenheid over de plannen voor de inrichting van de nieuwe Humanities Campus.’

Vergelijkbare onvrede speelt ook bij andere faculteiten omdat ‘personeel nu geen inspraak heeft’ op hun toekomstige werkplek. ‘Het is belachelijk dat we hier steeds weer op terug moeten komen, ik word er zelf ook gek van, maar onze behoeftes worden niet serieus genomen.’

Daar was Floske Spieksma van personeelspartij UB het mee eens. ‘Je moet zelfs ruzie maken om een slot op je deur te krijgen. Als je dat wilt bespreken, wordt daar denigrerend op gereageerd.’ Joanne Sloof van studentenpartij CSL: ‘Het college slaat op dit punt de plank echt mis.’

Algehele onvrede

Maar ondanks deze kritiek zijn CSL en UB wel van plan om in te stemmen met de nota. Dat geldt ook voor personeelspartij PhDoc en studentenpartijen PBMS en LSP.

Klaassen van UB vond het niet terecht dat de kritiek op het beleid van het college de vorm kreeg van het niet instemmen met een stuk over de financiën. ‘Er is algehele onvrede over beleidslijnen. Hoe vertaalt die onvrede zich door in de verdeling van het geld in de nota?’

Eerder had LAG tijdens het overleg met het college van bestuur over de universiteitsbegroting al gezegd het niet eens te zijn met het beleid, reageerde Breuker. ‘Toen zei vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos dat we voortaan in een vroeger stadium kritiek kenbaar moesten maken. Hij noemde toen de nieuwe kadernota als een goed moment. We gaan slechts op de uitnodiging van het college in.’

LAG stond niet alleen in haar verzet tegen de kadernota en kreeg steun van studentenpartijen LVS, DSP en ONS. Er zijn zestien zetels in de raad en het lijkt erop dat acht zetels voor en acht zetels tegen de kadernota zullen stemmen. Tijdens de overlegvergadering met het college zal dinsdag blijken hoe de stemming echt gaat uitpakken.