Nieuws
Universiteit wil niet langer naar gender vragen
De universiteitsraad vraagt het college van bestuur meer werk te maken van genderneutraliteit. Het college van bestuur is dat ook van plan en probeert in administratieve systemen genderregistratie zoveel mogelijk te vermijden.
Vincent Bongers
donderdag 8 juli 2021

De studentenpartijen DSP en LVS en medewerkerspartij PhDoc in de universiteitsraad hebben een notitie opgesteld waarin zij het college oproepen om gender een zo klein mogelijke rol te laten spelen in universitaire administratieve procedures.
Lang niet alle medewerkers en studenten vinden het namelijk prettig dat in formulieren van de universiteit naar gender wordt gevraagd. Een deel van hen identificeert zich niet als man of vrouw, of identificeert zich anders dan op officiële documenten is aangegeven. Het kan ‘vervreemdend en ongemakkelijk’ zijn om met die vragen geconfronteerd te worden.

Het gaat om het minimaliseren van gender in systemen, niet om het voor iedereen te verwijderen omdat een bepaalde groep dat wil, legde Nicholas Kontovas van PhDoc uit. ‘Het zou fijn zijn als je, indien gewenst, gender los kunt koppelen. Dat er een keuze is.’

Nadruk op gender in administratie is namelijk niet nodig en onwenselijk, vinden de opstellers van de notitie. Dat geldt ook voor de brieven en mails die de universiteit stuurt. De partijen hebben de wens om voornaamwoorden als ‘hij, hem, zij, haar’ zoveel mogelijk te vermijden in communicatie. Als dat echt niet kan, dan is het voorstel om het genderneutrale ‘hen’ te gebruiken.

Elk gebouw moet minimaal één genderneutrale wc hebben

Volgens de partijen zijn er ook nog te weinig genderneutrale toiletten. Als ze er wel zijn, dan worden ze vaak een beetje weggestopt, ver van de andere toiletten. Dat maakt ze minder toegankelijk en het risico is dat gebruik ervan wordt ‘gezien als een politiek statement’. Even naar het toilet gaan kan dan stress met zich meebrengen. De partijen vinden bovendien dat op elke verdieping een genderneutrale wc moet zijn.

De notitie gaat ook in op het verdedigen van het proefschrift. Deze plechtigheid gaat nog steeds alleen uit van ‘meneer’ of ‘mevrouw’, maar er zou ook een derde mogelijkheid - bijvoorbeeld ‘geachte kandidaat’ - moeten worden toegevoegd. Ook de dresscode bij de promotie is onderverdeeld naar gender, en dat willen de partijen graag loslaten.

Het college van bestuur reageerde maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering op de notitie. Het bleek dat er al een en ander is geregeld. In februari is een nieuw promotiereglement met gender-inclusieve taal ingevoerd. In het promotieprotocol is de aanhef ‘geachte kandidaat’. De dresscode is ook aangepast. ‘Promovendi en paranimfen zijn gekleed in rokkostuum met zwart vest, wit strikje en zwarte sokken, of in bij de aard van de plechtigheid behorende formele kleding’, is de regel nu.

All-gender

Ook aan de toiletten wordt gewerkt. De universiteit is aan het inventariseren in welke gebouwen er inmiddels all-gender toiletten zijn. Het is de bedoeling dat elk gebouw uiteindelijk minimaal een van deze wc’s heeft.

‘We gaan op de site van de universiteit aangeven waar deze toiletten zijn te vinden’, zei collegevoorzitter Annetje Ottow. Dat geldt overigens ook voor de wc’s voor mindervalide personen.

Er is ook al een nieuw promotiereglement met gender-inclusieve taal en aangepaste dresscode

Verder sleutelt de universiteit aan een meer inclusieve papierwinkel. Het diversity office komt met een handreiking inclusieve taal die medewerkers van de universiteit erop wijst dat genderregistratie vaak vermeden kan worden. Mocht ontsnappen aan gender echt niet mogelijk zijn, zullen er keuzes aan formulieren worden toegevoegd  als ‘non-binair’, ‘wil ik niet delen’, of ‘anders, namelijk…’. Een flyer over voornaamwoorden en genderidentiteit is al beschikbaar.

Taaie materie

Het aanpassen van complexe administratiesystemen is echter best taaie materie, legde het college uit. ‘Het veranderen van dit soort zaken in bestaande systemen is heel erg kostbaar’, zei vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos. ‘We moeten bekijken of de kosten opwegen tegen de ambitie om dit toch te doen. Als ik met één druk op de knop alle brieven kon veranderen, zou ik dat doen.’

Marlene van der Velden van LVS had daar begrip voor. ‘We zijn heel blij dat de college dit soort zaken wil veranderen, en er is al veel in beweging gezet.’ Niet alle reeds doorgevoerde veranderingen waren echter bekend bij de schrijvers van de notitie. Het diversity office doet veel, maar dat moet zichtbaarder worden gemaakt, vindt de raad dan ook.