Nieuws
Universiteit Leiden rekent onrechtmatige contractkosten
Het Housing Office van de universiteit vraagt huurders om 75 euro contractkosten te betalen, terwijl de Hoge Raad deze zomer oordeelde dat verhuurders niet meer zulke kosten mogen rekenen.
Susan Wichgers
donderdag 7 oktober 2021

Het Housing Office huurt een vast aantal woningen van Duwo en verhuurt deze voor een of twee semesters aan internationale studenten, om ze tegemoet te komen op de krappe woningmarkt.

Om de kosten te dekken vraagt Housing daar een fee voor van 350 euro. Daarnaast moeten huurders 77,50 euro schoonmaakkosten en 75 euro contractkosten betalen. Volgens de website dekt dat de kosten voor het maken van een persoonlijk contract en het inspecteren van de kamer.

Contractkosten zijn al een hele tijd omstreden omdat verhuurders daarmee makkelijk extra geld van huurders konden vragen. In een arrest van juli heeft de Hoge Raad zogenoemde ‘prejudiciële vragen’ beantwoord, waaruit heel duidelijk blijkt: verhuurders mogen niet zomaar contractkosten vragen.

‘Het maken van een contract hoort bij de normale taken van een verhuurder’

Volgens Elout Korevaar, huurrechtadvocaat en docent burgerlijk recht aan de universiteit, moet je je bij contractkosten altijd afvragen wat een verhuurder ervoor doet. ‘Het uitgangspunt is: als iets tot de normale taken van een verhuurder hoort, mag je er geen geld voor vragen. Het maken van een contract hoort absoluut bij de normale taken van een verhuurder.’

Alleen als er extra diensten worden geleverd, bijvoorbeeld het maken van een naamplaatje, dan mogen er extra kosten worden gerekend. ‘Of als ze studenten zouden helpen met inschrijven bij de gemeente of het aanvragen van een BSN. Dan is het logisch dat ze daar wat voor rekenen. Daarbij moet het ook nog in het belang van de huurder zijn, niet voornamelijk in dat van de verhuurder.’
Jeroen ’t Hart, directeur van Studenten- en Onderwijszaken waar het Housing Office onder valt, laat weten dat de contractkosten opnieuw beoordeeld zullen worden.

‘Tot nu toe zijn wij altijd uitgegaan van het feit dat je contractkosten mag vragen die redelijk en niet buiten proportie zijn en dat je expliciet moet vermelden waar deze kosten aan worden besteed, zoals we met de uitleg op onze costs page ook doen’, aldus ’t Hart. ‘Het arrest is recent, en we zullen met onze juristen kijken naar de implicaties ervan voor de studenten die in februari komen.’

Advocaat Korevaar heeft ook bij de fee van 350 euro twijfels. ‘Het is niet dat ze die huizen zelf nog moeten vinden, dus dat is wel veel geld. Ze zouden die kosten beter in de huurprijs kunnen verwerken. Duwo vraagt vermoedelijk een lagere huurprijs dan de maximaal redelijke huurprijs conform het puntenstelsel, dus daar zit nog genoeg ruimte voor Housing om meer geld te vragen.’

Volgens ’t Hart is dat geen optie. ‘De fee wordt gebruikt om kosten te dekken om de student te helpen in zijn zoektocht naar een kamer. Zij geven voorkeuren op qua prijs, locatie en duur zodat wij daar een passende kamer bij kunnen vinden. Deze kosten kunnen niet worden verrekend met de huurprijs, aangezien dit kosten zijn die gemaakt worden door de universiteit en los staan van de huurprijzen die door DUWO worden vastgesteld.’