Nieuws
Universiteit krijgt ombudsman voor personeel
Alle universiteiten krijgen een ombudsman voor het personeel, voeren een loonsverhoging van 3 procent door en maken geld vrij om de coronacrisis op te vangen. Dat staat in het nieuwe cao-akkoord dat de universiteiten met de vakbonden hebben gesloten.
Vincent Bongers
dinsdag 12 mei 2020

De vereniging van universiteiten (VSNU) heeft met vier werknemersorganisaties een akkoord gesloten over de salarissen voor dit jaar. Universitaire werknemers krijgen per 1 juni 2020 een structurele loonsverhoging van drie procent. Daar bovenop ontvangen zij een eenmalige uitkering van 750 euro. Dat bedrag geldt voor een voltijds dienstverband. Werknemers in deeltijd krijgen minder geld, namelijk een bedrag dat is gekoppeld aan de omvang van hun dienstverband. De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Het college wilde het liever niet, maar de ombudsfunctionaris komt er toch

Opvallend is dat er in het akkoord ook een afspraak is opgenomen over de komst van een ombudsman voor het personeel. In Leiden is er al zo’n functionaris voor studenten, maar niet voor medewerkers. De universiteitsraad probeert al een hele tijd een onafhankelijke ombudsman voor medewerkers los te wrikken bij het college van bestuur.

De wens van de raad kwam onder andere voort uit problemen met de sociale veiligheid bij het Leiden Institute for Area Studies (LIAS) en het instituut Pedagogische Wetenschappen. Later kwam daar de kwestie rond de frauderende voormalig Leidse psycholoog Lorenza Colzato nog bij.

Het college zag lang weinig in de komst van een ombudsman en bleef weerstand bieden tegen de raad. Er kwam echter ook steeds meer druk van de Tweede Kamer en minister Van Engelshoven van Onderwijs. In februari besloot het college dan ook dat er wel een ombudsman in bepaalde vorm zou komen. Het was echter wel twijfelachtig of elke universiteit deze functionaris zou krijgen.

Het cao-akkoord neemt die twijfel weg. Er loopt een ombudsmanpilot bij de universiteiten Twente, Delft, Rotterdam en Maastricht. Aan de hand van die evaluatie van die pilot wordt ‘bij alle universiteiten een ombudsfunctie ingericht,’ aldus de cao-tekst. Het ‘invlechten van deze functie in de al binnen de universiteit bestaande hulpstructuur dient zorgvuldig te gebeuren.’ Per 1 juli 2021 moeten alle universiteiten daar wel mee klaar zijn.

De universiteiten leggen ook geld opzij voor het oplossen van problemen die zijn ontstaan door corona. Het gaat om een eenmalige reservering van 0,45 procent van de loonruimte die de universiteiten hebben. ‘Loonruimte is het totale budget dat de universiteiten kunnen gebruiken om een cao-akkoord mee op te stellen,’ zegt Bart Pierik, woordvoerder van de VSNU. ‘Een deel van dit budget wordt nu niet gebruikt voor het verhogen van salarissen, maar wordt specifiek bestemd om corona-problematiek op te vangen. Je kunt dan denken aan het verlengen van contracten van postdocs, promovendi en docenten die in de knel komen met hun onderzoek. Dit is een eerste hulpmaatregel, en niet een allesomvattend pakket om alle knelpunten die met corona te maken weg te nemen.’

Het onderhandelaarsakkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban van de VSNU en de werknemersorganisaties. Bij goedkeuring is de cao op 5 juni definitief.