Nieuws
Universiteit krijgt mogelijk brede talenbachelor
De Universiteit Leiden krijgt mogelijk een brede bachelor Mondiale talen & culturen. Momenteel onderzoekt de faculteit Geesteswetenschappen of er voor zo’n opleiding voldoende animo is.
Sebastiaan van Loosbroek
vrijdag 10 juli 2020

Dat bleek tijdens de faculteitsraadsvergadering van Geesteswetenschappen. Reden voor die verkenning is het feit dat de studentenaantallen bij de moderne talenstudies teruglopen. ‘De gedachte is dat je een nieuwe groep schoolverlaters zou kunnen aantrekken door een talenbachelor te maken die wat breder van opzet is’, zei faculteitsbestuurslid Jeroen Touwen.

De opleiding moet een aanvulling worden op het bestaande aanbod en is dus niet bedoeld om huidige talenopleidingen te vervangen. Wel zal handig gebruik worden gemaakt van de expertise die al in huis is om de studie mee vorm te geven.

Het idee van de brede talenbachelor is dat aankomende studenten hiermee de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld twee verschillende talen te bestuderen, of een taal in combinatie met digitale aspecten van taalonderzoek.

Opleiding kan op z'n vroegst in 2022 van start

De verkenners hebben momenteel de opdracht om een studieprogramma te maken en de arbeidsmarkt te verkennen. Dat laatste is vereist, omdat een nieuwe opleiding alleen mag worden opgezet als kan worden aangetoond dat er behoefte aan is. Faculteitsbestuurslid Mirjam de Baar: ‘Er gaat een aparte commissie kijken naar dat arbeidsmarktonderzoek. Als die vindt dat er in Nederland onvoldoende arbeidsmarktperspectief voor is, kunnen we het traject niet vervolgen.’

Faculteitsraadslid Jan Sleutels wilde weten wanneer de rapportage van de verkenning wordt verwacht en wanneer de accrediteringsaanvraag wordt gedaan. Volgens Touwen loopt de verkenning door tot en met het najaar, waarna in het voorjaar aan de accrediteringsaanvraag kan worden gewerkt.

Als die accreditering van de grond komt, zal in de zomer van 2021 worden begonnen met communicatie en werving. De opleiding zal dan op z’n vroegst in 2022 van start gaan met de eerste lichting studenten.