Nieuws
Universiteit in de min
De universiteit blijft de komende jaren groeien en het college van bestuur gaat wat meer financiële risico’s nemen om met name de werkdruk aan te pakken. Dat blijkt uit de begroting van de universiteit voor 2019-2022.
donderdag 6 december 2018

Voorlopig rekent de universiteit de komende jaren nog op een flinke groei van het aantal studenten, aldus de cijfers. Dit collegejaar staan er 29.497 studenten ingeschreven. Volgend collegejaar zal het aantal studenten voor het eerst ruim boven de dertig duizend uitkomen, is de verwachting. In het collegejaar 2021-2022 rekent de universiteit zelfs op 32.495 studenten. Dat terwijl de universiteit nu al steunt en kreunt onder de veel te hoge werkdruk en ruimtegebrek.

.

Het college van bestuur is zich bewust van deze problematiek, en de faculteiten mogen de komende vier jaar vier miljoen euro meer uitgeven om onder andere meer docenten aan te trekken. Een extra bedrag van 4,5 miljoen per jaar is daarnaast gereserveerd om in de periode van 2019 tot en met 2022 te zetten in het kader van de stimulering van onderzoeksgebieden.

.

De faculteiten mogen van het college dieper in hun reserves tasten. Al die extra investeringen hebben wel als gevolg dat de universiteit in 2019 een negatief resultaat van 9,5 miljoen noteert. Na 2019 worden positieve resultaten begroot. Dit hangt samen met de opbrengsten uit de gebiedsontwikkeling.

.

Als je die niet meerekent zijn er tot en met 2022 negatieve resultaten in de reguliere bedrijfsvoering te noteren. ‘Dit is een bewuste keuze om scherper aan de wind te gaan varen’, schrijft het college van bestuur. ‘Dit is mogelijk, gelet op de gezonde financiële positie van de universiteit.’ VB