Nieuws
Uni onverwacht 27 miljoen in de plus: ‘Als er zoveel over is, gaat er iets mis’
De universiteit had verlies verwacht over 2021, maar komt juist uit op een plus van 27 miljoen. Volgens de universiteitsraad blijft er te veel geld op de plank liggen en moeten faculteiten meer uitgeven.
Vincent Bongers
donderdag 19 mei 2022
Beeld Schot

In plaats van een begroot negatief resultaat van ruim 7 miljoen rolde er een plus uit van meer dan 27 miljoen, zo blijkt uit de financiële verslagen over 2021.

De afdeling financiën geeft wel verklaringen voor dat grote verschil. Door corona ontstonden er allerlei lastig in te schatten posten. Zo kwam er meer geld binnen dan verwacht van het kabinet, mede door het Nationaal Programma Onderwijs dat de pijn van de pandemie moest verzachten.

De universiteitsraad vindt echter dat het college meer moet doen om te voorkomen dat er geld blijft liggen. ‘Het college benadrukt al een tijd dat de universiteit scherper aan de wind moet varen als het gaat om het uitgeven van geld, toch is er een flinke financiële plus’, zei Maaike van Naerssen van personeelspartij FNV Overheid namens de raadscommissie financiën en huisvesting. ‘Daar zijn we niet blij mee. Het college moet alles op alles zetten om dit recht te trekken.’

‘Als er na een heel zwaar jaar 27 miljoen over is, gaat er iets mis’, zei Remco Breuker (FNV). ‘Het lijkt ook geen eenmalige uitschieter te zijn, maar tekenend voor hoe de universiteit met haar geld omgaat.’

Volgens Van Naerssen is er ‘een kloof’ tussen centraal en de faculteiten. De faculteiten houden te veel de hand op de knip. ‘Daar moet een oplossing voor komen.’

'Moeten we niet aan het college vragen waarom het geld blijft liggen?'

Daar wordt ook aan gewerkt. ‘Het college denkt aan het instellen van een maximum aan de reserves die een faculteit mag aanhouden.’
Een deel van de raad stelt dat de faculteiten die een ruime reserve hebben, die moeten inzetten voor het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten. ‘Vaak wordt op instituutsniveau gezegd dat daar geen middelen voor zijn, maar die zijn er wel degelijk’, aldus Van Naerssen.

Rassoul Coelen van studentenpartij LVS had zo zijn twijfels over de analyse van de commissie. ‘Moeten we niet aan het college vragen waarom het geld blijft liggen?’

Ook de kadernota, dat zijn de financiële plannen van de universiteit voor de komende jaren, werd besproken. Daarin staat dat het college 10 miljoen wil reserveren voor het uitvoeren van het strategisch plan dat onlangs werd gepresenteerd. De precieze bestemming van deze 10 miljoen is nog onbekend. ‘We willen van het college zicht krijgen op waar in brede zin het geld aan besteed gaat worden’, zei Timothy de Zeeuw (FNV). ‘Dat is een voorwaarde om in te stemmen met de nota.’

De raad spreekt op 30 mei met het college over de financiën.

Humanities Campus blijft een bittere pil

De universiteitsraad is kritisch op de plannen voor de Humanities Campus. Bij de ontwikkeling wordt te veel nadruk gelegd op het idee dat ook post-corona veel medewerkers thuis gaan werken. Volgens de raad is die aanname twijfelachtig.

‘Op dit moment worden de plannen voor de herziene Humanities Campus voorbereid, wat helaas tot weerstand leidt’, schrijft de raad.
‘Het is van belang om met gebruikers in gesprek te blijven en goed inzicht te krijgen in het gebruik van ruimtes alvorens besluiten genomen worden.’

Verder benadrukt de raad ‘met klem dat het informeren van gebruikers over genomen beslissingen niet hetzelfde is als de gebruikers daadwekelijk te betrekken in het besluitvormingsproces.’

In het huisvestingsdossier moeten het college en het faculteitsbestuur ‘gebruikers duidelijk en transparant informeren en geen knollen voor citroenen verkopen’.

‘As er sprake is van een ingrijpende schaalverkleining van de werkplekken voor medewerkers, zoals bij de Humanities Campus, is het raadzaam deze voor veel medewerkers bittere pil niet te vergulden, maar in een vroeg stadium al aan te geven dat thuis onderzoek doen voor veel gebruikers de norm zal worden.’

De universiteit stelde overigens eerder in Mare dat thuiswerk niet de norm wordt, wel dat er in de campusplannen, ingegeven door de coronacrisis, vanuit wordt gegaan dat er meer thuis zal worden gewerkt.