Nieuws
‘Universitair sportcentrum is te duur geworden’
Studentenpartij PBMS vindt de prijs van de universitaire sportkaart te hoog. ‘Het wordt lastig voor studenten om het te kunnen betalen.’
Vincent Bongers
donderdag 11 april 2024

‘De prijzen zijn de afgelopen jaren flink omhoog gegaan’, zei PBMS-raadslid Femke Spaargaren maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering. In 2022 betaalden studenten nog €178, in 2023 al €192 en momenteel alweer €211, rekende de partij door. ‘Een stijging van zo’n 19 procent over de afgelopen twee jaar. Van de stichting Studentensport Leiden horen we dat er best veel zorgen zijn over de stijgende kosten. Studenten vinden het steeds lastiger om het sporten te kunnen betalen.’

Dat terwijl sport essentieel is voor het welzijn van studenten, aldus de universiteit zelf. De partij wilde van het college weten waarom de prijzen stijgen en of er meer geld naar de sportkaart kan.

‘Sporten moet betaalbaar zijn, maar ook kostendekkend voor de universiteit’, reageerde vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos. ‘De kosten zijn de afgelopen tijd gestegen, dat komt doordat de personeelslasten zijn toegenomen.’

Subsidie niet omhoog

Het college heeft besloten geen geld voor onderwijs en onderzoek in te zetten voor het verhogen van de subsidie van de sportkaart. ‘We hebben wel gekeken of de prijs niet extreem hoog wordt. We vinden dit een redelijke marktconforme prijs voor wat we allemaal bieden in het universitair sportcentrum. Stel, je kijkt alleen naar de fitness, dan kan het elders wellicht goedkoper, maar het is een totaalpakket.’

Meer subsidiëren is een dure kwestie, legde Ridderbos uit. ‘Het gaat om 7.000 sportkaarten, dus om veel geld. Als de raad vindt dat er in de toekomst andere afwegingen moeten worden gemaakt, dan kan ik daarnaar kijken.’

De universiteit wil overigens een nieuw sportcentrum bouwen, dat in 2026 open moet gaan. Het Leidse college van B&W is akkoord met de plannen, de gemeenteraad moet ze nog goedkeuren.

Exit Hogeschool

PBMS vroeg het college ook naar het besluit van de Hogeschool Leiden om te stoppen met de subsidiëring van de sportkaart van hun studenten. Daardoor gaan deze studenten veel meer voor het sporten in het USC betalen. Heeft die keuze gevolgen voor de prijzen van de sportkaart?

Ridderbos vond de keuze ‘natuurlijk jammer, maar wij hebben daar geen rol in’. Hij verwachtte niet dat de prijs van de kaart ging stijgen door de exit van de Hogeschool.

‘Aspirant topsporters verdienen meer coulance’

Studenten die op hoog niveau sporten kunnen een topsportstatus van de Nederlandse nationale sportorganisatie (NOC*NSF) krijgen. Met deze status kunnen zij hulp krijgen van de universiteit, zoals verlengde deadlines, vrijstellingen en flexibiliteit rond het bindend studieadvies. Ook kunnen zij eventueel financiële hulp krijgen bij uitloop van de studie.

De universiteitsraad wilde maandag van het college weten of studenten die op hoog niveau sporten maar die net niet de NOC*NSF-status hebben, toch hulp kunnen krijgen om alsnog die topsportkwalificatie te halen.

‘Er is een grote groep sporters die toewerkt naar die status’, legde Jurian Calis van studentenpartij ONS uit. ‘Denk onder andere aan roeiers van Njord, Asopos en Pelargos. Zij trainen veel, en komen in de knel met hun studie. Bijvoorbeeld omdat ze naar verplichte werkgroepen moeten. We zouden graag iets meer coulance voor hen zien, zoals even niet naar die werkgroep hoeven.’

De Erasmus Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam zijn volgens Calis meer flexibel. ‘Studenten gaan daar ook naar toe, omdat ze het roeien niet willen laten varen.’

Rector Hester Bijl vond het verruimen van het huidige beleid problematisch. ‘Het brengt heel veel financiële gevolgen met zich mee. We zien dan ook geen aanleiding om de regeling aan te passen.’

Calis stelt echter dat het niet per se om geld gaat. ‘Aan meer flexibiliteit zitten niet meer kosten.’ Bijl zei vervolgens dat het college een verkenning gaat doen naar wat er mogelijk is. Het college heeft toegezegd om te onderzoeken hoe het Erasmus en de UvA het aanpakken, aldus Calis.