Nieuws
Twijfel over verdeling leenstelselgeld
De faculteit Rechten heeft in 2020 ruim een ton extra te besteden. Een klein deel daarvan wil het faculteitsbestuur inzetten voor Brightspace-workshops voor docenten. Daar was de nodige kritiek op tijdens de faculteitsraad maandag.
Vincent Bongers
donderdag 14 november 2019
Foto: Marco Verch (CC BY-SA 2.0)

Het afschaffen van de basisbeurs levert geld op dat door het ministerie van Onderwijs wordt verdeeld onder universiteiten en hogescholen. De middelen zijn bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs voor studenten te verbeteren.

Ton Liefaard van het rechtenbestuur legde maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering uit dat er in 2020 meer geld beschikbaar is uit de kwaliteitsafspraken dan eerder verwacht: ‘Er is wat extra financiële ruimte vrijgekomen. Namelijk 128.000 euro.’

Dit heeft te maken met het groeiend aantal studenten waardoor een extra bijdrage aan de faculteit is toegekend, aldus het bestuur. Dat geld komt bovenop de ruim 1,2 miljoen euro die al wel was begroot.

Het extra geld gaat naar een gedeeltelijke herziening van het aanbod van de keuzevakken. Ook wordt er meer geïnvesteerd in studiesucces, met name bij de bachelor-opleiding. De trend is namelijk dat het rendement daalt. ‘We willen weten hoe studenten door de studie manoeuvreren.’

Het gaat om 50.000 euro extra voor ondersteuning onderzoek gericht op analyses en de ontwikkeling van scenario’s. Deze keuze is opvallend omdat het geld van de prestatieafspraken bedoeld is voor het onderwijs voor studenten. Zij leverden immers hun basisbeurs in.

Er gaat ook 14.000 euro extra naar docentontwikkeling, en dan met name naar workshops Brightspace. Het digitale onderwijsplatform Brightspace is de opvolger van Blackboard. Rechten is de grootste proeftuin voor het nieuwe programma dat volgend jaar Blackboard universiteitsbreed zal vervangen. De eerstejaars van rechten hebben er dit jaar al mee gewerkt.

Liefaard: ‘Wat we er ook van vinden, Brightspace komt op ons af. We willen docenten en studenten goed voorbereiden op het programma.’

Studentraadslid Rachel Brown (ONS) vond het twijfelachtig om de extra middelen hiervoor in te zetten: ‘Ik vraag me toch af waarom er geld gaat naar Brightspace, terwijl dit een systeem is dat sowieso wordt ingevoerd. Dat geld zou ook uit een ander potje dan de kwaliteitsmiddelen kunnen komen. Deze middelen zijn echt bedoeld voor de studenten en de verbetering van het onderwijs.’

Brown vindt dat dat het extra Brightspace-geld alleen gebruikt mag worden om docenten vaardigheden te leren waar studenten profijt van hebben.

‘Ik denk dat we daar niet ver vanaf staan,’ reageerde Liefaard. ‘We moeten echter wel oog hebben voor het feit dat de overstap voor velen in de organisatie toch wel heel veel werk vraagt. Daar zijn niet altijd middelen voor beschikbaar. Het zou helpen als er iets meer ruimte komt voor docenten. Als we Brightspace optimaal kunnen gebruiken, hebben studenten daar ook profijt van.’