Nieuws
Universiteitsraad twijfelt over lage verzuimcijfers: ‘Zo fit kunnen we nooit zijn’
Het ziekteverzuimcijfer van het wetenschappelijk personeel ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Volgens de universiteitsraad geeft dit cijfer echter niet de werkelijke situatie weer: ‘Het schept een heel verkeerd beeld van hoe het met de mensen gaat.’
Vincent Bongers
woensdag 6 juli 2022
Illustratie Schot

De universiteitsraad is kritisch op de ziekteverzuimcijfers van de universiteit. Uit het stuk  ‘Personeel in cijfers’ blijkt dat in 2021 onder het wetenschappelijk personeel het ziekteverzuim heel laag is, namelijk 1,9 procent. Dat van het ondersteunend personeel is met 4,4 procent veel hoger. Het gaat dan om het aantal ziektedagen van personeelsleden in procenten van het aantal beschikbare werkdagen. Het nationaal ziekteverzuim in het onderwijs schommelde in 2021 tussen de 4,6 en 5,4 procent.

Volgens Timothy de Zeeuw van personeelspartij FNV camoufleert het verzuimcijfer onder wetenschappers de problemen die er wel degelijk zijn. ‘De werkdruk is namelijk enorm’, zei hij maandag tijdens de raadsvergadering tegen het college van bestuur. ‘Het kan nooit dat we zo fit zijn dat we op zo’n laag percentage zitten.’

Medewerkers melden zich niet ziek

Het ziekteverzuim is minder dan twee procent als je naar registratieprogramma SAP kijkt, vertelde De Zeeuw. ‘Veel medewerkers in Leiden melden zich echter niet ziek omdat ze vanwege de hoge druk blijven doorwerken, of ze regelen de zaak buiten het omslachtige SAP om.’

Door deze informele oplossingen komt veel verzuim nooit in het systeem, zei hij. ‘Dat is een probleem, want het schept een heel verkeerd beeld van hoe het met de mensen gaat. Als ik met mensen spreek, is mijn indruk dat we eerder aan de hoge kant van het nationale gemiddelde zitten.’

Ook Floor van Lelyveld van studentenpartij ONS stelde dat de ‘cijfers niet altijd overeen komen met de realiteit’. De raad vindt het dan ook belangrijk dat het college niet alleen kijkt naar de cijfers die uit SAP rollen.

Registratie moet beter

Vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos erkende dat SAP maar een deel van het verhaal vertelt. ‘De gegevens zijn nooit helemaal goed’, zei hij. ‘Daar heeft de raad volkomen gelijk in, maar we moeten ons wel ergens op baseren. Het is overigens niet zo dat we denken: “Oh, wat fijn, 1,9 procent, het gaat fantastisch, we hoeven niets meer te doen.”’

Er zijn ‘meerdere zaken’ die het college in de gaten houdt. ‘Ik wil de discussie niet platslaan, maar het is niet zo dat leidinggevenden slechts de knop van het systeem indrukken om te zien wat er gebeurt in hun team.’ Ridderbos vond verder dat het probleem niet alleen ligt aan de software. ‘De registratie moet beter, en dat is ook de verantwoordelijkheid van de werknemer.’

Dansen op SAP-graf

‘Dat is zo’, stelde Niko Kontovas van personeelspartij PhDoc. ‘Het is echter de verantwoordelijkheid van de universiteit om een systeem aan te bieden dat werkt. SAP heeft allerlei problemen. Het registreren van ziekteverzuim is in bepaalde gevallen heel lastig. Sommige andere zaken zijn niet of nauwelijks te registreren in het programma. Vooral off-campus is dat het geval.’

Ridderbos vond ook dat registreren een moeizaam proces kan zijn. ‘Ik wil zeker niet zeggen dat er geen probleem is. Er zijn knelpunten in onze centrale systemen.’ Volgens de vice-collegevoorzitter is het ‘noodzakelijk’ om naar een aantal systemen te kijken die bijna end-of-life zijn. ‘Die vervangen biedt een kans om dit soort registratieprocessen goed onder de loep te nemen. Toegankelijkheid is bij dat proces een belangrijk criterium.’

‘Heel fijn’, reageerde Kontovas. ‘Ik kijk ernaar uit om samen met u op het SAP-graf te dansen.’