Nieuws
Tweede Kamer: werven van internationale studenten moet stoppen
De Tweede Kamer wil dat er nog voor de zomer een wetsvoorstel komt voor de beheersing van de instroom van internationale studenten. Tot die tijd moeten universiteiten en hogescholen stoppen met actieve werving.
Susan Wichgers
donderdag 1 december 2022
Illustratie Silas

Al jaren is er een toename aan internationale studenten. Dat zorgt niet alleen voor drukte op de campus, maar ook de toch al krappe woningmarkt heeft eronder te lijden in de meeste universiteitssteden.

Dit jaar riep de Universiteit Leiden internationale studenten om die reden op om thuis te blijven als ze voor hun komst naar Nederland nog geen kamer hadden gevonden, en de Universiteit van Amsterdam kondigde in september aan om komend studiejaar met een quotum voor internationale studenten te gaan experimenteren.

Op dit moment hebben universiteiten verder weinig middelen om zelf actief studenten te weren. Zomaar een numerus fixus instellen kan niet. En (internationale) studenten leveren universiteiten ook veel geld op, omdat de overheid per student een bepaald bedrag uitkeert.

Instroom beheersen

De Tweede Kamer vindt dat de regering daar een grotere rol in zou moeten spelen. Het tempo waarin er nu beslissingen worden genomen om de toestroom van internationale studenten te beperken voldoet niet, vindt Kamerlid Hatte van der Woude (VVD), die samen met BBB, CDA, JA21 en lid-Omtzigt een motie indiende die dinsdag werd ingestemd. Daarin verzoekt de Tweede Kamer de minister om voor de zomer met een wetsvoorstel te komen voor de beheersing van de instroom van internationale studenten.

In de tussentijd moeten universiteiten en hogescholen stoppen met het actief werven van internationale studenten, vindt de Tweede Kamer. Dat verzochten Kamerleden Peter Kwint (SP) en Harry van der Molen (CDA) in een andere ingestemde motie. Of onderwijsminister Robbert Dijkgraaf hier gehoor aan gaat geven, moet in februari blijken. Dan komt hij met een plan, heeft hij toegezegd