Nieuws
Toekomst Haagweg 47 nog onzeker
Of het studentenhuis in het pand aan de Haagweg 47 mag blijven is nog niet helemaal zeker. In antwoorden op schriftelijke vragen laat het stadsbestuur weten de vergunning in ieder geval te handhaven tot de uitspraak van de rechtbank.
Susan Wichgers
donderdag 14 november 2019

Eind vorig jaar heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor een studentenhuis in voormalig kantoorpand Haagweg 47. Dat stuitte op veel weerstand van buurtbewoners, zeker met het oog op het plan van de gemeente om quota in te stellen voor een maximaal percentage verkamerde panden per straat.

Buurtbewoners zijn daarom, nadat ze bezwaar hadden aangetekend, in beroep gegaan bij de rechtbank.

Het stadsbestuur liet vorige week, in een antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Gijs Holla, weten dat de vergunning vooralsnog gewoon van kracht blijft, ongeacht of het beleidsplan over de verkameringsquota wordt ingestemd.

Mocht de rechtbank de buurtbewoners gelijk geven, dan ‘moet het college een nieuwe beslissing op bezwaar nemen, waarbij het college zowel de overwegingen van de rechtbank c.q. Raad van State als het op dat moment geldende beleid ten aanzien van onttrekkingen zal betrekken’, schrijft het stadsbestuur.

Tot de uitspraak kunnen de studenten op de Haagweg dus blijven. In tegenstelling tot wat Leidsch Dagblad meldt, neemt de gemeente afhankelijk van de uitspraak wellicht een nieuw besluit. Woordvoerder Hester Tuinhof bevestigt deze lezing.

Het verbod op verkamering

De gemeente heeft in de zomer van 2018 een verbod op verkamering ingesteld, in afwachting van een nieuw beleidsplan. Dat houdt in dat er geen onttrekkingsvergunningen meer worden verleend – een vergunning om een woning aan de woningmarkt te onttrekken en het pand op te splitsen in apart te verhuren kamers.

Omdat de Haagweg voorheen een kantoorpand was, is er geen sprake van een onttrekking. De gemeente heeft daarom een omgevingsvergunning verleend, en overtreedt daarmee niet haar eigen verkameringsverbod.

Inmiddels ligt er een nieuw conceptbeleidsplan voor verkamering. Eind november wordt het (voor de tweede keer) besproken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling, waarna het in december ter instemming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.