Nieuws
Tien studenten weggestuurd bij tentamen
Het nieuwe inschrijvingssysteem voor tentamens is nog te onduidelijk en de communicatie moet beter, vindt de faculteitsraad van de Faculty of Governance and Global Affairs.
Susan Wichgers
donderdag 15 december 2022
Illustratie Bas van der Schot

Uit een tussentijds evaluatierapport over het nieuwe inschrijvingssysteem MyStudymap, dat de faculteitsraad deze week besprak, bleek dat in totaal tien studenten zijn weggestuurd bij een tentamen omdat ze zich niet hadden ingeschreven.

Personeelsraadslid en docent Elena Bondarouk vertelde dat er onduidelijkheid over het nieuwe systeem bestaat: eerder hoefden FGGA-studenten zich namelijk niet in te schrijven voor tentamens. ‘Er ging veel mis bij deeltoetsen van eerstejaars. Ik had tegen de studenten gezegd dat ze zich moesten aanmelden, vervolgens werden ze weer uitgeschreven. Later bleek dat inschrijven niet hoefde omdat het een online toets was.’

Ook wilde Bondarouk weten hoe soepel andere faculteiten zijn met na-inschrijvingen. ‘In hoeverre benadelen we onze eigen studenten?’ Eerder werd er bij de faculteit Geesteswetenschappen al kritiek geuit op het nieuwe systeem.

Fout in het systeem

‘Er blijken dingen mis te gaan’, zei Sanneke Kuipers van de personeelsgeleding. ‘Of dat nu een fout in het systeem is of een communicatieverwarring: we hebben te maken met jonge studenten die dit voor het eerst moeten doen en waar we een oplossing voor moeten verzinnen.’

Het bestuur opperde om docenten meer te betrekken bij de communicatie. ‘Ze kunnen in een college screenshots laten zien: als je dit hebt gedaan is het nog niet oké, maar als je dit ziet wel’, aldus vice-­decaan Koen Caminada. ‘Ik vind dat een betere route dan de deur weer halfopen te zetten en mensen te helpen als ze zich niet goed ingeschreven hebben. Zeker met digitale tentamens moet het op tijd geregeld zijn.’