Nieuws
Tentamencijfers minimaal 4 jaar geldig
Tentamencijfers behaald na de propedeuse blijven minimaal vier jaar geldig. Dit bleek tijdens de universiteitsraad afgelopen maandag waar het model onderwijs- en examenregelingen (OERen) voor 2014-2015 werd besproken.
Vincent Bongers
donderdag 16 januari 2014

Afwijken van de geldigheidsduur van vier jaar mag niet. Alleen bij hoge uitzondering en met toestemming van college van bestuur is afwijken van het model nog mogelijk. Wijzigingsvoorstellen van faculteiten worden ook aan de raad voorgelegd, zodat deze commentaar op het voorstel kan leveren.

De raad had eerder een negatief advies gegeven over het model. Het college wilde ruimte om af te wijken van de minimale geldigheidsduur van vier jaar. Wijzigen was toegestaan met goedkeuring van het college. De raad speelde geen rol in dat proces.

De universiteitsraad verzette zich en eiste een minimale geldigheid van vier jaar. Daarnaast wil de raad geïnformeerd worden over wijzigingsvoorstellen voordat het college hierover een besluit neemt.

Het college nam het negatieve advies zeer serieus en haalde bakzeil. De geldigheid van minimaal vier jaar is vastgelegd. Dit tot grote tevredenheid van de raad, die nu een positief advies geeft over het model. Ook op dit punt van controle ging het college akkoord met de raad.

Het meningsverschil met het college over de geldigheidsduur van tentamens werd aangewakkerd door de vierjaarstermijn bij de faculteit Rechten. Deze termijn houdt in dat de cijfers vervallen van studenten die langer dan vier jaar doen over hun bachelor. Het gevolg hiervan is dat deze studenten de vakken uit het tweede en derde jaar opnieuw moeten behalen. Dat houdt in dat ze niet verder kunnen met de studie.

De universiteitsraad vindt de regeling maar niets. Rechten is er juist tevreden over en wil deze voorlopig nog behouden. ‘We gaan een verzoek indienen bij het college om de regeling voor de cohorten die in 2011 en 2012 zijn begonnen nog te handhaven’, zegt Pauline Schuyt van het rechtenbestuur. Rechtenstudenten die in 2013 zijn begonnen hebben al een bsa in het tweede jaar. Rechten wil een stapeling van de regeling voorkomen en deze studenten krijgen dan ook niet te maken met de vierjaarstermijn.

Het is nog niet duidelijk of het college het verzoek van Rechten honoreert. Een meerderheid in de universiteitsraad wil in ieder geval dat de regeling onmiddellijk van tafel gaat. Dus daarover zal waarschijnlijk nog een pittige discussie volgen.