Nieuws
Tentamenboete keert terug bij Rechten
De faculteit Rechten vraagt 25 euro inschrijfkosten aan studenten die zich te laat inschrijven voor het tentamen. De maatregel gaat waarschijnlijk in op 1 november en is volgens het bestuur bedoeld om de kosten te dekken.
donderdag 25 september 2014

‘De regeling is nu nog dat studenten zich kosteloos te laat kunnen inschrijven’, aldus Pauline Schuyt van het rechtenbestuur tijdens de faculteitsraad maandag.

‘Desnoods op het tentamen. Dat wilden we in de lucht houden zolang studenten er niet teveel gebruik van maakten. Je moet steeds een inschatting maken: hoeveel studenten die zich niet hebben ingeschreven, staan er straks toch klaar om het tentamen te maken? Als er ineens vijftig tafeltjes bij moeten komen dan heb je een acuut probleem. Dat willen we voor zijn.

‘We hebben gekeken naar de cijfers van late inschrijvers en dat aantal stijgt gestaag. Ook bij de voorlichtingsdag van het tweede jaar, toen studenten hoorden dat er geen kosten zijn verbonden aan te laat inschrijven, werd er al gemompeld: “Oh nou ja, dan hoeven we ons niet in te schrijven.”

‘Als het aantal late inschrijvers blijft stijgen gaan we naar een situatie dat studenten die zich niet hebben ingeschreven, niet mee kunnen doen aan het tentamen en dat vinden we onwenselijk.’

Voor de tentamenperiode in november kunnen studenten zich tot en met het tentamen inschrijven. ‘Maar studenten betalen vanaf tien dagen voor het tentamen 25 euro aan administratiekosten. We kunnen het bedrag goed verantwoorden als we kijken naar de gemaakte kosten. De late inschrijvers kosten het Onderwijs Informatie Centrum veel extra werk. Zalen worden overboekt, extra tafeltjes en examens zijn nodig.’

De keuze voor de ‘tentamenboete’ is opvallend omdat begin dit jaar minister Bussemaker van Onderwijs bepaald heeft dat universiteiten geen kosten aan tentameninschrijvingen mogen verbinden.

Sterker nog: de minister stelt dat volgens de Wet op het Hoger Onderwijs aan studenten naast het collegegeld geen extra financiële bijdrage mag worden gevraagd om hun studiepunten te halen.

Het bedrag dat trage studenten gaan betalen is lager dan voor afschaffing van de boete. Toen kostte een inschrijving van tien dagen voor het tentamen 30 euro. Dat bedrag liep op naar 75 euro als een student drie dagen voor een tentamen alsnog wilde meedoen.

Verzet de faculteit zich nu openlijk tegen de minister?

‘De minister was in eerste instantie heel duidelijk: het mocht niet’, zegt Schuyt aan de telefoon.

‘Maar die situatie is nu veranderd. Het ministerie is samen met universiteitenvereniging VSNU en de studentenorganisaties in overleg over inschrijf- en andere kosten die studenten voor hun opleiding maken. Nu daar nog geen duidelijkheid over is, wordt onze regeling gedoogd.’

Het rechtenbestuur hoopt dat de inschrijfkosten mogen blijven van de minister.

‘Anders moeten we waarschijnlijk terug naar de standaard: geen inschrijving is geen tentamen. En dat willen we juist niet.’

DOOR VINCENT BONGERS