Nieuws
Te lage huren zorgen jaarlijks voor flink tekort op begroting university college
Het Leiden University College heeft elk jaar een tekort op de begroting. De huuropbrengsten van de inpandig wonende studenten van het college zijn namelijk te laag om de verhuurder volledig te compenseren. Het bestuur van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) gaat met het college van bestuur op zoek naar een oplossing.
Vincent Bongers
donderdag 5 september 2019

De studenten van het Leiden University College (LUC) wonen in een complex aan het Anna van Buerenplein in Den Haag. De eigenaar van het pand is vastgoedbeheerder Green Real Estate.

In de begroting van FGGA voor 2020-2023, die onlangs in de faculteitsraad werd besproken, staat dat er 95.000 euro wordt besteed ‘ter dekking van het “gat” tussen huurinkomsten ontvangen van studenten en huurverplichtingen van de universiteit richting eigenaar Green.’

Vice-decaan Koen Caminada zuchtte toen het onderwerp ter sprake kwam: ‘Jongens, het is zoals het is. Dit is een probleem dat we nog niet hebben opgelost. We hebben een te duur arrangement, dat zorgt voor een structureel tekort bij het LUC. Een mogelijkheid is: de huurprijs gaat gewoon omhoog. Dat willen we echter niet, want dat zou betekenen dat de studenten allemaal boven de grens van de huurtoeslag komen.’

De rekening moet wel worden betaald.

Het gat dichten door het geld bij onderwijs weg te halen is ook geen optie. Caminada: ‘Het LUC stelt: we kunnen niet gaan bezuinigen op onderwijs vanwege een housing-probleem. En als het LUC een tekort heeft, dan grijpt dat ook weer in op andere eenheden. Dat wil je ook niet.

'Maar de rekening moet wel betaald worden. We gaan dan ook overleggen met het college van bestuur om tot een oplossing te komen. Iedereen onderkent de problematiek. Het wordt een open gesprek.’