Nieuws
Studentenstroom leidt tot ruimtegebrek. En overwerk, vreest raad
Personeelspartij FNV in de universiteitsraad maakt zich zorgen over het gebrek aan collegezalen op de universiteit. Door een ‘nijpend tekort’ zijn er vaker avondcolleges.
Vincent Bongers
donderdag 16 juni 2022
De start van de El Cid in 2018, foto Remco den Arend

Door de groei van de studentenstroom is de druk op de onderwijscapaciteit zo groot geworden dat er het komend collegejaar extra maatregelen nodig zijn om iedereen een plekje in de collegezaal te geven. De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen gaat bijvoorbeeld colleges in de avond inroosteren.

De FNV maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en wilde tijdens de universiteitsraadsvergadering van het college weten of er nog wel genoeg ruimte is. Het college verwacht ‘gemiddeld gezien geen grote roosterknelpunten’, blijkt uit een schriftelijke reactie aan de raad. Maar inderdaad zijn er bij de bèta’s ‘minder populaire onderwijsblokken bewust ingezet’, zoals een vijfde blokuur dat om 19.00 eindigt. Ook huurt de faculteit de eerste vijf weken van het eerste semester twee zalen in Museum Corpus om het ruimtegebrek op te vangen.

De FNV-fractie is bezorgd over de avondcolleges: hoe valt het voornemen om de werkdruk te verlagen te rijmen met het geven van onderwijs buiten de reguliere werktijden?

'Elk uur buiten de reguliere werktijd wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld met een vrije ochtend'

‘We benadrukken met klem dat het niet gaat om extra uren’, reageerde rector Hester Bijl. ‘Elk uur buiten de reguliere werktijd wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld met een vrije ochtend. Opleidingen moeten goed kijken aan wie ze vragen om in de avond college te geven. Sommige docenten vinden het zelfs fijn. Het moet zo goed mogelijk inpasbaar zijn in het leven van onze medewerkers.’

Het wordt lastig om alles goed te regelen, erkende Bijl. ‘Het zal niet altijd helemaal ideaal zijn, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar als je de situatie goed met elkaar bespreekt komt er wel een oplossing.’

Personeelsraadslid Remco Breuker (FNV) vroeg vervolgens: ‘Mag ik daaruit concluderen dat avondcolleges geven niet verplicht wordt gesteld?’ ‘Ik kan niet garanderen dat het nooit zal gebeuren’, antwoordde Bijl. ‘Verplichting is niet de inzet, maar soms loop je tegen muren aan.’

‘Soms krijgt die compensatie de vorm van een tussenuur midden op de dag’, zei personeelsraadslid Timothy de Zeeuw (FNV) . ‘Twee uur op kantoor zitten is wat anders dan om vijf uur naar huis kunnen. Dat moet wel goed gecommuniceerd worden naar besturen.’ Bijl zegde toe daar de faculteitsbesturen expliciet op te gaan wijzen.