Nieuws
‘Studentensport steeds lastiger te betalen’
De universiteitsraad wil graag dat sporten weer wat goedkoper wordt voor studenten. Het college ziet geen financiële ruimte om minder geld voor de sportkaart te vragen. Waarschijnlijk zit er voor 2025 hoogstens een bevriezing van de prijs in. ‘De begrotingen staan al onder druk.’
Vincent Bongers
donderdag 30 mei 2024
Foto Remco den Arend

De universiteitsraad wil graag dat er een einde komt aan de stijging van de prijs van sportkaarten. Studentenpartij PBMS had tijdens een raadsvergadering in april aandacht voor deze prijsstijging gevraagd. In 2022 betaalden studenten nog €178, in 2023 al €192 en momenteel alweer €211.

‘Een stijging van zo’n 19 procent over de afgelopen twee jaar’, zei PBMS-raadslid Femke Spaargaren toen. ‘Van de stichting Studentensport Leiden horen we dat er best veel zorgen zijn over de stijgende kosten. Studenten vinden het steeds lastiger om het sporten te kunnen betalen.’ Het wrange daarbij is dat de universiteit tegelijkertijd stelt dat sporten essentieel is voor het welzijn van studenten.

Ook het college wil het sporten graag betaalbaar houden, bleek maandag tijdens de raadsvergadering waar de financiële plannen van de universiteit werden besproken.

Bezuinigen

‘De tarieven gaan echter steeds omhoog, omdat de kosten stijgen, bijvoorbeeld van het personeel van het universitair sportcentrum’, legde vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos uit. ‘Het expertisecentrum studenten- en onderwijszaken (SOZ), waar het sportcentrum onder valt, gaat kijken of het mogelijk is om een prijsstijging voor 2025 te voorkomen. Dat kan alleen door de kosten te drukken. Het nemen van een aantal maatregelen zal dan ook nodig zijn. Wellicht komt er minder aanbod, of kunnen sporten op minder tijden aangeboden worden.’

Extra geld is er namelijk niet, legde Ridderbos uit. ‘Elke dienst, dus ook SOZ, moet zelfs vijf procent gaan bezuinigen. De raad en het college gaan met SOZ over de mogelijkheden met betrekking tot de sport praten.’

De universiteit wil overigens wel een nieuw sport- en tentamencentrum bouwen, dat in 2026 open moet gaan.

Waar wel meer geld naartoe gaat, is de reiskostenvergoeding. Die is laag in Leiden. Er wordt dan ook drie miljoen euro aan een ‘mobiliteitsoplossing’ uitgegeven. ‘De faculteiten en diensten gaan dat betalen’, zei Ridderbos. ‘Dat heeft zijn weerslag op hun begrotingen, die al onder druk staan. Maar het is iets wat raad en college graag willen.’