Nieuws
Studenten faculteitsraad willen meer medezeggenschap
De studentgeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen wil een raad met meer spreekvrijheid, meer betrokkenheid en meer communicatie. In navolging van de universiteitsraad wil zij gaan werken met commissies, om zo de medezeggenschap te versterken.
Sebastiaan van Loosbroek
dinsdag 14 juli 2020
Cartoon Schot

Dat schrijft de studentgeleding in een brief aan de faculteitsraad en het faculteitsbestuur. Het invoeren van commissies zorgt voor ‘minder gebondenheid aan de agenda en voor meer vrijheid wat betreft het aansnijden van onderwerpen ter discussie’, schrijven de studenten.

Nu is het nog zo dat alle onderwerpen gezamenlijk tijdens de faculteitsraadsvergadering worden besproken, in relatief beperkte tijd. Met een zogenoemde commissiestructuur is er niet alleen meer tijd om bepaalde onderwerpen uitvoerig te bespreken, maar is er voor de leden van die commissies ook meer ruimte voor het zelf inbrengen van discussiepunten. ‘De vrijheid om zelf onderwerpen aan te snijden wordt gezien als een zwaarwegend onderdeel van de medezeggenschap’, aldus de brief.

Daarnaast nemen er ook vaak ambtenaren van de universiteit deel aan de commissies, die vragen kunnen beantwoorden en stukken kunnen toelichten. ‘Dit zorgt voor meer kennis in de faculteitsraad en voor meer medezeggenschap.’

‘Het is wel meer werk, dus we hopen op een bijpassende vergoeding’

Bijkomend voordeel, vinden de studenten, is dat de faculteitsraadsvergadering daardoor korter zal worden, omdat veel al tijdens de commissievergaderingen wordt afgehandeld.

‘Dit is op heel veel vlakken een verbetering’, vatte studentraadslid Caroline Schep (Lijst Vooruitstrevende Studenten) het plan samen tijdens de faculteitsraadsvergadering. ‘Het is alleen wel meer werk, dus we hopen dat daar in de vergoedingen iets tegenover kan staan.’

Raadslid van de personeelsgeleding Jan Sleutels was aanvankelijk ‘sceptisch’ over het plan, zei hij tijdens de vergadering. ‘Ik was bang voor werkdrukverhoging en dat de mensen in de commissies straks meer informatie hebben dan zij die daar niet in zitten.’ Raadslid Adriaan Rademaker deelde die zorgen. ‘Maar’, voegde Sleutels daaraan toe, ‘dat zijn dingen die we kunnen meenemen. Ik ben blij met het voorstel van de studentgeleding.’

‘Wij krijgen nu vijftig uur per jaar voor ons raadswerk, maar met commissies gaan we daar niet binnen blijven’

Raadslid Nicole van Os is minder enthousiast: zij verwacht een toename van werk, terwijl er nu al weinig tijd is. ‘Wij krijgen nu formeel vijftig uur per jaar voor ons raadswerk. Als we commissies gaan instellen, gaan we daar niet binnen blijven; dat lukt nu al niet. Dat is een pijnpunt voor mij.’

Het faculteitsbestuur ziet wel wat in het voorstel, maar decaan Mark Rutgers benadrukte ‘dat het vooral de bedoeling is dat de kwaliteit van de besluitvorming toeneemt’. Ook wees hij erop dat er moet worden gelet op extra werkdruk. Bij het voorstel van Schep voor meer financiële vergoedingen, hield Rutgers een slag om de arm. ‘We moeten ervoor waken dat we de kosten voor de vergaderingen niet veel verder omhoog krikken. Ik ga er vanuit dat het financieel niet makkelijker gaat worden de komende tijd, dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik kostenverhoging kan realiseren.’

Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt.