Nieuws
Straf voor student die ‘van vreemde smetten vrij’ op whiteboard schreef
De Universiteit Leiden heeft maatregelen getroffen tegen de student die een aantal weken geleden de omstreden tekst ‘van vreemde smetten vrij’ schreef op een whiteboard.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 31 oktober 2019

Dat gebeurde in een vergaderruimte in het Haagse studentencentrum Beehive. De tekst was een stuk uit het voormalige Nederlandse volkslied ‘Wien Neerlandsch bloed’ van Hendrik Tollens. Het ging onder andere om het fragment ‘van vreemde smetten vrij.’ Daaronder was de VOC-vlag getekend.

Op de medewerkerswebsite schrijft de universiteit dat ‘met deze student meerdere gesprekken zijn gevoerd’. Ook gaan hij en alle betrokken studieverenigingen gezamenlijk deelnemen aan een ‘trainingstraject dat erop gericht is dit soort incidenten te voorkomen’. Die training bestaat uit diverse werksessies onder begeleiding van een externe deskundige ‘om begrip te bevorderen, dialoog te voeren over wat er is gebeurd, en te bespreken wat gedaan kan worden als een dergelijke situatie zich voordoet’.

De universiteit noemt expliciet dat de betreffende student geen Security Studies studeert, zoals een student International Studies op Twitter eerder stellig beweerde en die door Mare werd aangehaald. Volgens een bron die bij gesprekken over het incident aanwezig is geweest, heeft juist een student van International Studies de tekst op het bord geschreven. Universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke wil dat niet bevestigen. ‘Het doet er niet toe. We vinden het niet relevant om te wijzen naar een studierichting.’ De student heeft schriftelijk verklaard dat hij de tekst op het bord heeft geschreven.

'Het is zorgelijk dat deze en eerdere incidenten bij de Universiteit Leiden hebben plaatsgevonden’

De universiteit heeft naar aanleiding van dit en twee eerdere incidenten een aantal maatregelen ontworpen dat voor een ‘veilige community’ zou moeten zorgen. Zo moeten docenten in zowel hun colleges als online aandacht gaan besteden aan omgangsvormen en gedragscodes. En er komt een cursus voor bachelorstudenten op de campus Den Haag, waarin inclusiviteit en omgangsvormen met alle studenten bespreekbaar wordt gemaakt.

Vanaf januari 2020 is er een speciale balie in Wijnhaven waar studenten ‘extra ondersteuning kunnen krijgen bij community-vorming’. Verder gaat in 2020 het Diversity Office een training aanbieden aan decanen en andere bestuurders van de universiteit ‘gericht op diversiteit en inclusiviteit’ die verzorgd wordt door een deskundige op het gebied van ontoelaatbaar gedrag.

Onderwijsminister Van Engelshoven heeft inmiddels gereageerd op de Kamervragen van Kirsten van den Hul (PvdA) over het incident. ‘Het is zorgelijk dat deze en eerdere incidenten in korte tijd bij de Universiteit Leiden hebben plaatsgevonden’, schrijft zij. ‘Ik neem in algemene zin afstand van iedere racistische uiting op een universiteit. Instellingen hebben een verantwoordelijkheid om alle vormen van discriminatie, waaronder nadrukkelijk ook racisme, tegen te gaan. Universiteiten moeten racisme niet accepteren en dienen passende maatregelen te treffen als er sprake is van racistisch handelen.’

De minister ziet geen reden om met de universiteit in gesprek te gaan. ‘De Universiteit Leiden heeft publiekelijk afstand genomen van het incident en heeft aangetoond dit onderwerp serieus te nemen. De universiteit heeft onderzocht wat er is voorgevallen en heeft passende maatregelen getroffen.’ De student die de tekst op het bord heeft geschreven, heeft spijt betuigd, aldus de minister.