Nieuws
Stikstofuitspraak heeft geen invloed op Leidse bouwprojecten
Het lijkt erop dat de stikstofuitspraak van de rechter geen invloed zal hebben op Leidse bouwprojecten, blijkt uit een brief van het stadsbestuur afgelopen woensdag.
Vincent Bongers
donderdag 17 oktober 2019
Foto Taco van der Eb

In mei verwees de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak. Deze regeling bleek in strijd te zijn met Europees recht. Het PAS mag niet langer gebruikt worden om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in beschermde natuurgebieden.

De gemeenteraadsfracties in Leiden van de ChristenUnie en D66 stelden in september vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de stikstofkwestie. De partijen wilden weten of er Leidse bouwprojecten in de knel komen door de uitspraak.

Uit de woensdag verschenen antwoorden van het college blijkt dat Leiden waarschijnlijk geen bouwprojecten hoeft te schrappen of stil te leggen. ‘De uitspraak van de Raad van State geeft vooral aan dat een deugdelijke onderbouwing van het PAS ontbrak’, schrijft het college. ‘Dat betekent dat opnieuw moet worden gekeken naar de onderbouwing van besluiten.’ Maar: dat betekent niet dat ‘er geen enkele vergunning meer mag worden verleend’.

Leiden ligt op een relatief grote afstand van een zogeheten Natura 2000-gebied: 3,5 kilometer en verder, aldus het college. Voor Leiden is voornamelijk het stikstofgevoelige duingebied Meijendel & Berkheide relevant.

De gemeente heeft na de uitspraak van de Raad bij een aantal grote referentieprojecten (zoals de Meelfabriek en de Ananas) en bij alle nieuwe vergunningaanvragen berekeningen laten maken om de mogelijke stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied in beeld te kunnen brengen. De resultaten van die berekeningen stemmen het college ‘voorzichtig optimistisch over de gevolgen van de uitspraak’. Er is namelijk ‘nog geen indicatie dat vergunningen niet in stand kunnen blijven’. Ook is tot nu toe nog niet gebleken dat de uitspraak ‘tot verregaande uitstel of afstel van projecten zal leiden.’

De bouw van een woonwijk op vliegveld Valkenburg bij Katwijk loopt mogelijk wel vertraging op, en dat kan invloed hebben op de Leidse woningmarkt.